Tagetes Patula

Tagetes Patula


  • bestrijdt P. penetrans
SILKE Japanse haver

SILKE Japanse haver


  • massaal gewas, hoge slagingskans
  • natuurlijke afname P. penetrans
Akkerbouw > Peulvruchten
Peulvruchten zoals veldbonen en erwten zijn interessante alternatieve eiwitbronnen in zowel de veevo...
Ruwvoerteelt > Veldbonen
Veldbonen zijn veruit de meest geschikte krachtvoerteelt voor Nederland. Moderne rassen veldbonen he...
Zelf hoogwaardig voer telen
Druk je voerkosten met hoogwaardig eiwit van eigen grond Zelf voer telen voor leghennen en vleeskui...
veldbonen teeltdossier
Eiwitteelt die rendeert Met een opbrengstpotentie van 1.300 tot 2.250 kg eiwit per hectare met da...
Winterveldbonen zaaien
Een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde teelt Tundra winterveldbonen is voldoende diep inzaaie...
Kennisbank
Mais Gids Ruwvoederwaarde Maisveredeling in het enige Nederlandse kweekprogramma Starcover zaad...
Rendabel eiwitgewas
Een rendabele eiwitteelt voor akkerbouwers De teelt van plantaardig eiwit in de eigen regio staat s...
Wintergewassen
Bekijk ons productportfolio in de gewassen:  
Aanvraag teelthandleiding winterveldbonen
Via onderstaand formulier vraag je de complete handleiding over de teelt, opslag en vervoedering van...
Whitepaper winterveldbonen
Vraag hier uw whitepaper(s) winterveldbonen aan: *) Verplicht veld
Video
 Mais-vanggewas vernietigen: tips van Robert           Antoon: waarom is mais zo belangrijk?      ...
Zelf krachtvoer telen
Druk je voerkosten met hoogwaardig krachtvoer van eigen grond Zelf krachtvoer telen voor melkvee zo...
Veldbonen
Veldbonen Steeds meer veehouders doen, vaak ook in samenwerking met akkerbouwers, ervaring op met h...
Advies veldbonen
Aanmelden voor teeltadvies veldbonen Meld u hier aan en ontvang zo'n 4 keer per jaar teeltadvi...
Organische stof verhogen
Organische stof is de motor van het bodemleven en daarmee van de bodemvruchtbaarheid. Met teruglopen...
Aaltjesbeheersing
Vraag 1 bij de groenbemesterkeuze moet zijn: heb ik te maken met (potentieel) schadelijke aaltjes ...
Over ons
Limagrain Nederland werkt vanuit het Zeeuwse Rilland aan het ontwikkelen en vermarkten van een breed...
Veldbonencheck akkerbouw
Veldbonencheck akkerbouw Onder akkerbouwers neemt de interesse in de teelt van veldbonen de laats...
Relatiedag
GRANENRELATIEDAG 2022 Ook dit jaar bent u van harte welkom op onze Granenrelatiedagen in Tollebeek ...
FSS
Farm Saved Seed (FSS) Voor peulvruchten (bonen en erwten) is het gebruik van zelf vermeerderd uitga...
Carriere
Werken bij Limagrain Nederland  Bij Limagrain Nederland werken we aan de landbouw van morgen. Als v...
EiwitChallenge
Start EiwitChallenge 2023 Op dinsdag 28 februari a.s. gaan we officieel van start met de EiwitChall...
Brochures
Al onze productinformatie, rijk geïllustreerd met visie en achtergrondinformatie uit de sector vind ...
Akkerranden
Kleur het landschap met akkerranden! Doelgericht akkerrandenbeheer vergroent, verduurzaamt, verrijk...
Technisch dossier groenbemesting
Keuze van de groenbemester De keuze van een groenbemestingsgewas hangt sterk af van het teeltdoel e...
Inschrijven nieuwsbrief
In onze nieuwsbrief delen we relevante informatie, direct vanuit ons veredelingsbedrijf, die jou h...
Koolzaad
Meer opbrengstzekerheid met nieuwe koolzaadrassen Goed nieuws voor Nederlandse koolzaadtelers. Vanu...
NKG groenbemesting
Niet kerende grondbewerking (NKG) wordt op steeds meer bedrijven in Nederland toegepast. Een geslaag...
Groenbemesting
Slimme groenbemesting voor elk bouwplan Groenbemesters, vanggewassen en vergroeningsmengsels zijn e...