HAVERA 2 rotatie

HAVERA 2 rotatie


  • Alleen maaien
  • Energierijk
SILKE PLUS Japanse haver

SILKE PLUS Japanse haver


  • natuurlijke afname P. penetrans
Tagetes Patula

Tagetes Patula


  • bestrijdt P. penetrans
AkkerbouwPeulvruchten
Peulvruchten zoals veldbonen en erwten zijn interessante alternatieve eiwitbronnen in zowel de veevo...
Zelf hoogwaardig voer telen
Druk je voerkosten met hoogwaardig eiwit van eigen grond Zelf voer telen voor leghennen en vleeskui...
Rassenlijsten
Ieder ras dat LG op de Nederlandse markt brengt, wordt uitvoerig onderzocht door officiële instantie...
Akkerranden
Kleur het landschap met akkerranden! Doelgericht akkerrandenbeheer vergroent, verduurzaamt, verrijk...