Bedoelde u
catalog product veel id 215 s graslandkruiden
catalog productie veel id 275 s graslandkruiden
HAVERA 2 rotatie

HAVERA 2 rotatie


 • Alleen maaien
 • Energierijk
Tagetes Patula

Tagetes Patula


 • bestrijdt P. penetrans
ADVENTURE bladrammenas - NIEUW

ADVENTURE bladrammenas - NIEUW


 • bestrijdt M. hapla, chitwoodi én bietencysteaaltjes
 • multiresistent, BCA 2
ORGAMAX mengsel

ORGAMAX mengsel


 • maximale organische stof produceren
LG PROSPECT

LG PROSPECT


 • het vroegste LG ras | voor koude gronden en late zaai | hoge VEM
NEMAREDUX mengsel

NEMAREDUX mengsel


 • biodiverse aaltjesbestrijding
 • multiresistent, BCA 1
Nitrafix NIEUW

Nitrafix NIEUW


 • hoge N-vastlegging en nalevering
LG EMELEEN

LG EMELEEN


 • vroegrijpe massa-mais | past goed in maisrijk rantsoen
HAVERA 1 hoogproductief

HAVERA 1 hoogproductief


 • Weiden en maaien
 • Energierijk
HAVERA 5 kruidenrijk

HAVERA 5 kruidenrijk


 • Weiden en maaien, Graskruiden
 • Energierijk, Structuurrijk, Met klaver, Droogtetolerant
LG 31.219

LG 31.219


 • zetmeelrijke dubbeldoelmais: oogst als snijmais of mks/ccm | stevig en oogstzeker | droogte tolerant
Greencover NKG

Greencover NKG


 • vorstgevoelig mengsel, perfect voor NKG
SILKE Japanse haver

SILKE Japanse haver


 • massaal gewas, hoge slagingskans
 • natuurlijke afname P. penetrans
HAVERA klavermix

HAVERA klavermix


 • Weiden en maaien
 • Met klaver
LG 31.205

LG 31.205


 • meest gezaaide maisras in NL | hoge VEM-opbrengst | vroegrijp
Foribo - Nieuw!

Foribo - Nieuw!


 • geprimed zaad | rhizoctonia & rhizomanie tolerant | 18-20% drogestof
LG 31.235

LG 31.235


 • massaal ras voor Zuid- en Oost NL | hoge VEM, gemiddeld zetmeel
LG ASGAARD

LG ASGAARD


 • ultravroege oogstzekere zetmeeltopper | ook als korrelmais
Ruwvoerteelt > Veldbonen
Veldbonen zijn veruit de meest geschikte krachtvoerteelt voor Nederland. Moderne rassen veldbonen he...
Akkerbouw > Groenbemesters
BCA 1 = afname bietencysteaaltjes 90% of hogerBCA 2 = afname bietencysteaaltjes 70 - 90% WAAR- EN O...
Ruwvoerteelt > Grasmengsels
Weidemengsels voor het hoogste rendement uit eigen gras Gras zorgt voor eiwit en structuur in het r...
Organische stof verhogen
Organische stof is de motor van het bodemleven en daarmee van de bodemvruchtbaarheid. Met teruglopen...
Aaltjesbeheersing
Vraag 1 bij de groenbemesterkeuze moet zijn: heb ik te maken met (potentieel) schadelijke aaltjes ...
Inzaai en beheer van akkerranden
Houd de volgende tips en adviezen aan voor een geslaagde bloemrijke akkerrand: inzaaien maart - m...
Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden – Limagrain webshop   Inhoudsopgave: Artikel   1 - Definities Artikel   2 -...
Voederbieten opslaan en bewaren
Voederbieten: opslaan en voeren Het areaal voederbieten zit in Nederland flink in de lift. Veel vee...
Voederbieten bewaren en voeren
Voederbieten: opslaan en voeren Het areaal voederbieten zit in Nederland flink in de lift. Veel vee...
Starplus
Meer zetmeel op pensniveau met StarPlus mais Een hoogproductieve koe heeft veel energie in ...
Dossier celwandverteerbaarheid
Dossier Celwandverteerbaarheid Binnen de snijmaïsveredeling van Limagrain wordt veel aandacht g...
Zelf krachtvoer telen
Druk je voerkosten met hoogwaardig krachtvoer van eigen grond Zelf krachtvoer telen voor melkvee zo...
Koeien
Top-verteerbare snijmais vergroot je marge per kg melk Met onze hoogproductieve melkkoeien staat Ne...
Retourneren
Mocht uw bestelling onverhoopt niet aan de verwachtingen voldoen, dan kunt u deze binnen 14 dagen ko...
Brochures
Al onze productinformatie, rijk geïllustreerd met visie en achtergrondinformatie uit de sector vind ...
Tips voor de maisteelt
Mais is samen met gras de basis van het rundveerantsoen in Nederland. Op deze pagina vind je tal van...
Zelf hoogwaardig voer telen
Druk je voerkosten met hoogwaardig eiwit van eigen grond Zelf voer telen voor leghennen en vleeskui...
veldbonen teeltdossier
Eiwitteelt die rendeert Met een opbrengstpotentie van 1.300 tot 2.250 kg eiwit per hectare met da...
De nadelen van onderzaai
De nadelen van onderzaai De onderzaai van vanggewas in de maïsteelt kent voor- en nadelen. Wat zijn...
Waarom kiezen voor LG onderzaai?
Waarom kiezen voor LG onderzaai? Het LG onderzaai mengsel is met zorg samengesteld uit 50% Westerwo...
Agrility veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over Agrility Hieronder vind je het antwoord op veelgestelde vragen over Agrili...
NKG groenbemesting
Niet kerende grondbewerking (NKG) wordt op steeds meer bedrijven in Nederland toegepast. Een geslaag...
Maiszaadontsmetting
In slechts vijf maanden moet een maïsgewas zijn opbrengst realiseren. Daarom is het van groot belang...
Klimaat
Oogstzekere mais verzekert je ruwvoeropbrengst Dat ons Nederlandse groeiseizoen steeds grilliger wo...
Winterveldbonen zaaien
Een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde teelt Tundra winterveldbonen is voldoende diep inzaaie...
LG LAB
Als grootste veredelaar en aanbieder van ruwvoer- en krachtvoergewassen voor veehouders, is onze doe...
Schothorst proeven HAVERA gras
Schothorst: Tot 1,4 liter meer melk met HAVERA gras Wat is precies de meerwaarde van nieuw gezaaid ...
Headstart Advance
Vitalere weide met nieuwe zaadcoating Headstart Advance De voorwaarde voor een vitale weide, die ...
Akkerranden
Kleur het landschap met akkerranden! Doelgericht akkerrandenbeheer vergroent, verduurzaamt, verrijk...
Facilitair manager
Ga jij ons helpen om onze site door de energie- en klimaattransitie te loodsen? Wil jij werken op ...