• USP

  de gezondste opbrengsttopper
 • Kwaliteit

  baktarwe
 • Vroegrijpheid

  vroeg

Chevignon is de grootste groeier in het baksegment wintertarwerassen. Dit ras bezit de unieke combinatie van een zeer vroege afrijping én top-opbrengst. Ook de ziekteresisties zijn van hoog niveau.

Ook in Frankrijk en België is Chevignon daarom zeer gewild. In de rasproeven van 2022 op SPNA Ebelsheerd noteerde dit ras 13,6 ton met een hectolitergewicht van 76,1 in de proeven zonder ziektebestrijding! 

 

 • Franse baktarwe met een hoog hectolitergewicht
 • Zeer hoge opbrengstpotentie
 • 4 - 5% hogere opbrengsten in rassenproeven zonder ziektebestrijding
 • Vroeg rijp
 • Kort, stevig en brede ziekteresistenties
 • Zeer geschikt voor tarwe op tarwe (mits voor half november gezaaid en met een zaadbehandeling voor een teelt van tarwe-op-tarwe) 
 • Goed droogtetolerant
KWALITEIT  
broodkwaliteit goed
stevigheid goed
ZIEKTERESISTENTIES  
gele roest zeer goed
bruine roest gemiddeld
meeldauw goed
bladvlekkenziekte goed
aarfusarium goed
OPBRENGSTPOTENTIE  
zeer hoog