• Resistentie

    multiresistent, BCA 1
  • greencover

Hét wapen tegen schadelijke aaltjes: zowel bietencysteaaltjes (BCA-1) als maiswortelknobbelaaltjes (M. chitwoodi, fallax en hapla) bestrijd je met DOUBLET PLUS mutiresistente bladrammenas.

In bouwplannen met (poot)aardappelen, suikerbieten, uien, peen en bloembollen is de teelt van DOUBLET PLUS een bewezen effectieve methode om de bodem gezond en weerbaar te houden. DOUBLET komt laat in bloei, doorwortelt de bodem diep en intensief en verlaagt de druk van schadelijke bodemziekten en plaaginsecten.

  • DOUBLET multiresistente bladrammenas met 3% TRIO chitwoodi- en fallaxresistente zwaardherik
  • meest effectievebestrijding van bietencysteaaltjes, maiswortelknobbelaaltjes en tabaksratelvirus
  • intensieve oppervlakkige én diepe beworteling (tot 2 meter diep)
  • drukt rhizoctonia, phitium en fusarium
  • hoge vastlegging en nalevering van N
landbouwkundige eigenschappen
Goede beginontwikkeling en zeer goede bodembedekking
Extreem laat in bloei, zowel in voorjaars- als zomerzaai
Na maaien uitstekende hergroei
Geen legering
resistent tegen:
Bietencysteaaltje (BCA 1 resistentie)
Meloidogyne chitwoodi
Meloidogyne hapla
 Meloidogyne fallax
Tabaksratelvirus (TRV)
Prathylenchus scripnerie (Wortellesieaaltje)
niet-waardplant voor:
Globodera rostochiensis en pallida (Aardappelcysteaaltje)
Heterodera avenae (Havercysteaaltje)
Heterodera goetingiana (Peencysteaaltje)
Heterodera trifoliif f.sp. trifolium
Meloidogyne naasi (Graswortelknobbelaaltje)
Ditylenchus destructor (Destructoraaltje)
slechte waardplant voor:
Paratrichodorus teres (vrijlevend wortelaaltje)