• USP

    hoge N-vastlegging en nalevering

De vernieuwde Nitrafix-groenbemester mix is een mengsel van veldboon, erwt, wikken, alexandrijnse klaver, bladraap en bladkool. 

Deze vlinderbloemigen binden stikstof uit de lucht en zorgen voor een mooie bodemstructuur. De bladkool en bladraap nemen veel nutriënten op en leveren deze na aan de volgteelt. 

  • Hoge slagingskans, ook bij droogte
landbouwkundige eigenschappen
Optimale vastlegging & nalevering van nutriënten
Diepe en brede beworteling in verschillende bodemlagen
Vorstgevoelig, dus makkelijk onderwerken
45 kg zaaien per hectare
Voorkom ontmenging bij het zaaien