• USP

    Engels raaigras met 3% rietzwenkgras

ENGELS PLUS is een breed inzetbare grasgroenbemester met een hoge slagingskans.

ENGELS PLUS levert zeer veel effectieve organische stof. Deze groenbemester ontwikkelt snel, heeft een goede bodembedekking en laat een hele mooie bodemstructuur achter door de intensieve beworteling. ENGELS PLUS kan tevens vervoederd worden.

  • Engels raaigras met 3% rietzwenkgras
  • Snelle groei en bodembedekking
  • Produceert veel organische stof
  • Vervoedering / rotatieteelt mogelijk
landbouwkundige eigenschappen
Goede beginontwikkeling en snelle grondbedekking
Zeer hoge slaginskans
Vormt in korte tijd een massaal gewas, ook bij late zaai
Na maaien uitstekende hergroei
Diepe doorworteling voor een betere bodemstructuur