Facelia is een fraaie groenbemester die de bodem snel bedekt. Het gewas past vooral op lichtere gronden. Facelia bewortelt vooral de bovenlaag van de bodem behoorlijk intensief. Het is een zeer aantrekkelijk gewas voor bijen.

  • snelle bodembedekking
  • intensieve beworteling bovenin de bouwvoor
  • neutraal op schadelijke aaltjes
  • sterk vorstgevoelig, gemakkelijk in te werken