Farm Saved Seed (FSS)

Voor peulvruchten (bonen en erwten) is het gebruik van zelf vermeerderd uitgangsmateriaal (Farm Saved Seed) NIET toegestaan. Enkel en alleen onder strikte voorwaarden mag dit bij graangewassen en aardappel. Door de aankoop van gecertificeerd zaad kunnen wij namelijk het gewas blijven verbeteren. En met steeds weer de nieuwste rassen kunt u de uitdagingen in de teelt het hoofd blijven bieden.

Bovendien is gecertificeerd zaaizaad gegarandeerd qua kiemkracht, zuiverheid en zaadontsmetting! Dank voor uw begrip.

Meer weten? Kijk op https://wetten.overheid.nl/BWBR0018040/2019-01-01