LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

HANDIGE GLB-TEELTWIJZER  

Met deze teeltwijzer wordt het inpassen van de GLB-regelingen in uw bedrijfsvoering/bouwplan een stuk makkelijker. Teelten die inzetbaar zijn binnen de GLB regelingen zijn samengebracht in een handig gewassenoverzicht met zaaiadvies.

Hoofdcategorieën zijn: bufferstroken, vanggewassen, rustgewassen, N-bindende hoofdteelten, grasland en groene braak. Slim stapelen met de diverse (eco)-activiteiten levert extra vergoedingen op.

 

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden. Raadpleeg ook https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023

 

De GLB teeltwijzer 2023 van Limagrain laat u in één opslag zien, welke producten binnen welke regeling van het GLB kunnen vallen.

Daarbij zijn aangegeven:

·         de eco-activiteiten en gewassen in de linker kolommen

·         De maanden van het jaar met daarin aangegeven het advies wanneer te zaaien

·         De juiste zaaizaadhoeveelheden op basis van de daarbij behorende toepassing

·         Opmerkingen met aanvullende informatie

De kleuren verwijzen naar de volgende zaken:

Vanggewas na snijmais (geel)

·         Vanaf najaar 2019 is het zaaien van een vanggewas na snijmais op zand- en lossgrond vóór 1 oktober verplicht.

Eco-activiteit (licht groen)

·         Met het meedoen aan een eco-activiteit kan een grondgebruiker een extra bedrag per hectare verdienen boven op de eerdergenoemde basispremie. Boeren kunnen zelf kiezen aan welke eco-activiteiten ze meedoen en die ze vinden passen bij hun bedrijfsvoering en percelen De eco-activiteiten zijn gericht op het verbeteren van biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water.

Rustgewas (blauw)

·         Betreft definitie rustgewas uit het 7e actieprogramma: Op zand- en lössgronden is het verplicht om per ingang van 2023 minimaal eens in de 4 jaar een rustgewas te telen op perceelniveau. De rotatieverplichting is gekoppeld aan een voorwaarde van het nieuwe GLB. Als je vanaf 2023 al begint met een rotatie van eens in de 3 jaar, kun je hiermee tot 2027 nog punten scoren binnen de eco-regeling.

Minimale bodembedekking na hoofdteelt + vanggewas op zand (donker groen)

·         Met een minimale bodembedekking beschermt u de bodem en zorgt u ervoor dat nutriënten in de bodem blijven.

Voor meer info zie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023

 

Voor nadere productinformatie kunt u op de producten klikken. U komt dan automatisch uit bij de beschrijving.

 

Hierbij twee voorbeelden hoe de GLB teeltwijzer te lezen:

·         Zomerveldboon heeft een optimaal zaaimoment van half februari tot eind april en u zaait 13 eenheden per ha. Het is een eco-activiteit “N-bindende hoofdteelten” (licht groen) en is tevens geschikt als rustgewas binnen 7e actieprogramma. (blauw)

·         Italiaans raaigras heeft een optimaal zaaimoment tussen begin juni en half oktober en u zaait 25 kg per ha. Het is een eco-activiteit “vanggewassen” (licht groen), is tevens geschikt als “Minimale bodembedekking na hoofdteelt + vanggewas op zand” (donker groen) en als “vanggewas na snijmais (zandgrond)” (geel)