GreenCover GLB groenbemesters voor vergroening

De inzet van vanggewassen voor invulling van vergroening (EA) is aan spelregels gebonden. De belangrijkste is dat enkel mengsels zijn toegestaan, bestaande uit toegestane gewassen. Met de 6 nieuwe GREENCOVER mengsels bent u zeker dat u een hoogwaardige groenbemester / aaltjesbestrijder teelt, die volledig voldoet aan de eisen:

1. Erkende vergroeningsmengsels voor gebruik binnen het nieuwe GLB
2. Uitgebalanceerde samenstelling met gewassen die elkaar versterken
3. Topsegment qua rassen en prestaties
4. Maximale bijdrage aan bodemgezondheid en -vruchtbaarheid
5. NAK-gecertificeerd zaaizaad


Voldoen aan de eisen voor vergroeningspremie

Om in aanmerking te komen voor de volledige hectarepremie in het nieuwe GLB, moet u voldoen aan de eisen voor de vergroeningspremie.

Wat is van toepassing voor uw bedrijf?

  • volledig biologisch?
  • voldoet aan derogatie en overig bouwland max. 30 ha?
  • bouwland + tijdelijk grasland max. 15 ha?
  • min. 75% bouwland is tijdelijk grasland en/of braak en/of vlinderbloemig en overig bouwland max. 30 ha?

Antwoord op alle vragen NEE? Dan moet u voldoen aan de vergroeningseisen.

Invulling van vergroeningseisen

1. Equivalent pakket: beheerde akkerranden of duurzaamheidscertificaten

2. Of teelt conform de algemene lijst