• Gebruiksdoel

  Weiden en maaien, Graskruiden
 • Kenmerk

  Energierijk, Structuurrijk, Met klaver, Droogtetolerant
 • lg_animal_nutrition

LG HAVERA 5 Kruidenrijk is een grasmengsel met kruiden, voor hoogwaardig ruwvoer met extra structuur, vitaminen en mineralen. HAVERA 5 past binnen de ecoregelingen van het nieuwe GLB en is toe te passen als hoofdteelt, bodemgewas en niet-productieve landbouwgrond. De rode en witte klaver zorgt door de stikstofbinding voor een goede drogestofopbrengst met minder meststof. Veldbeemd zorgt voor een sterke zode, die beweiding goed verdraagt.

 • past binnen de ecoregelingen:
     - Hoofdteelt: grasklaver, grasland met kruiden, langjarig grasland, meerjarige teelt, rustgewas, strokenteelt
     - Bodemgewas: groenbedekking, onderzaai vanggewas
     - Niet productief landbouwgrond: bufferstrook met kruiden (langs bouwland of blijvende teelt),
      bufferstrook met kruiden (langs grasland), geen braak
 • geschikt als langjarig productie grasland voor beweiden en maaien
 • stikstofbinden door rode en witte klaver; veel droge stof, eiwit en kVEM bij weinig bemesting en weinig last van kroonroest in het najaar
 • past binnen diverse zuivelstromen, zoals PlanetProof en keurmerk AH
 • met toprassen van de Aanbevelende Rassenlijst
 • met organische zaadcoating Headstart Advance
 • zaaiadvies inzaai 45-55 kg/ha en als bufferstrook 35-40 kg/ha

30% MEMISA Engels raaigras middentijds tetraploid
30% MELSAGO Engels raaigras laat tetraploid
15% PROMESSE Timothee
7% MAGELLAN Rode klaver tetra
5% SILVESTER Witte cultuurklaver
6% CHICOR Cichorei
7% ORACLE Smalle weegbree