• Gebruiksdoel

  Weiden en maaien, Graskruiden
 • Kenmerk

  Energierijk, Structuurrijk, Met klaver, Droogtetolerant
 • lg_animal_nutrition

LG HAVERA 5 Kruidenrijk is een grasmengsel met kruiden, voor hoogwaardig ruwvoer met extra structuur, vitaminen en mineralen. HAVERA 5 past binnen de ecoregelingen van het nieuwe GLB en is toe te passen als hoofdteelt en bufferstrook langs grasland. De rode en witte klaver zorgt door de stikstofbinding voor een goede drogestofopbrengst met minder meststof. De diepwortelende kruiden maken het grasland droogtetoleranter, het blijft langer groen.

 • past binnen de ecoregelingen:
     - Hoofdteelt: grasklaver, grasland met kruiden, langjarig grasland, meerjarige teelt, N-bindend gewas
     - Bufferstrook (langs grasland)
 • geschikt als langjarig productie grasland voor beweiden en maaien
 • stikstofbinden door rode en witte klaver; veel droge stof, eiwit en kVEM bij weinig bemesting en weinig last van kroonroest in het najaar
 • past binnen duurzame zuivelstromen
 • met toprassen van de Aanbevelende Rassenlijst
 • met organische zaadcoating Headstart Advance
 • zaaiadvies inzaai 45-55 kg/ha en als bufferstrook 35-40 kg/ha

35% MEMISA Engels raaigras middentijds tetraploid
30% MELSAGO Engels raaigras laat tetraploid
15% PROMESSE Timothee
8% MAGELLAN Rode klaver tetra
6% VIOLIN Witte cultuurklaver
3% CHICO Cichorei
3% ORACLE Smalle weegbree