Houd de volgende tips en adviezen aan voor een geslaagde bloemrijke akkerrand:

  • inzaaien maart - medio juni
  • in een fijn, kruimelig zaaibed. Maak bij voorkeur een vals zaaibed om de onkruiddruk te verlagen
  • zaai oppervlakkig 1-2 cm. diep, druk de grond lichtjes aan
  • niet bemesten! Hoe armer de grond, des te rijker de vegetatie
  • éénjarige akkerrand niet maaien. Meerjarige akkerrand maaien tussen eind juni - medio juli op 10 cm.; herhaal dit de eerste twee jaar rond half september
  • maaisel bij voorkeur afvoeren
  • faseer het beheer: akkerranden bloeien dan het hele jaar
  • voorkom veronkruiding en vergrassing

Zaai akkerranden in met zaadmengsels met een bewezen hoge slagingskans: