Italiaans raaigras is een geschikte grasgroenbemester om in korte tijd veel organische stof aan te brengen.

Het gras groeit snel, heeft een goede bodembedekking en bewortelt de bodem intensief. Italiaans raaigras kan onder dekvrucht of in de stoppel gezaaid worden. Geschikt voor alle grondsoorten, maar matig droogtegevoelig. 

Italiaans raaigras vermeerdert diverse schadelijke aaltjes, waaronder M. chitwoodi en Pratylenchus Penetrans. Als deze aaltjes op het perceel aanwezig zijn, is bladrammenas of Japanse haver een betere keuze.

  • snel veel organische stof produceren
  • kan van maart tot oktober gezaaid worden
  • geschikt voor vervoedering / rotatieteelt
zaaizaadadvies 25 - 40 kg per hectare
snelle beginontwikkeling, goede onkruidonderdrukking
niet geschikt op percelen met aaltjesproblemen
stikstofgift van 60 - 80 kg/ha