LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

Top-verteerbare snijmais vergroot je marge per kg melk

Met onze hoogproductieve melkkoeien staat Nederland aan de top. Dat betekent dat onze veestapel een zeer hoge energiebehoefte heeft. Ruwvoer van eigen land met de hoogst mogelijke energiedichtheid (VEM) drukt je voerkosten en verhoogt zo je marge per liter melk.

Bij snijmais zijn de volgende elementen van belang:

Maximale voederwaarde

De totale voederwaarde die elke hap snijmais bevat, uitgedrukt in VEM, geeft aan hoeveel energie er voor de koe beschikbaar is. De VEM komt grotendeels uit het zetmeel (45%) en uit de celwanden (30%).

De hoeveelheid voederwaarde die uit celwanden komt is afhankelijk van de celwandverteerbaarheid (%NDF): hoe hoger deze is, hoe meer energie de koe uit de restplant kan halen. Omdat in zetmeel weinig rek meer zit, focust LG in de veredeling al jaren op het verhogen van de verteerbaarheid.

In de video hiernaast wordt plantverteerbaarheid van snijmais uitgelegd:

Hoogste voerefficiëntie

Voerefficiëntie geeft aan hoeveel kilo meetmelk je van 1 kilo ds voer maakt. Voerefficiëntie maakt het verschil tussen winst en verlies en is daarom de eerste factor in het verbeteren van de veestapel.

Voerefficiëntie hangt samen met de opbrengst per hectare, voederwaardekwaliteit, verteerbaarheid en smakelijkheid van het ruwvoer. Snijmais met een hoge plantverteerbaarheid kan de koe veel beter benutten en is dus een sleutel tot een betere voerefficiëntie.

Het voerefficiëntiegetal heeft een sterke relatie met het saldo. Wanneer de voerefficiëntie stijgt van 1,3 naar 1,5, stijgt het voersaldo van € 4,50 naar € 6,35 per koe per dag.

 Gezonde penswerking

Een gezonde pens is het resultaat van een aantal factoren. Voedingstechnisch gaat het dan vooral over o.a. de verhouding van energie en eiwit, in combinatie met voldoende structuur en mineralen.

Als een hoogproductieve koe te veel suikers en zetmeel gevoerd krijgt ontstaat pensverzuring. Dit leidt tot verminderde productie en gezondheidsproblemen. De gemiddelde kosten van pensverzuring bedragen zo’n € 210/koe/jaar. Bij LG mais haalt de koe een aanzienlijk gedeelte van de energie uit celwanden die goed verteerbaar zijn. Hierdoor herkauwen de koeien veel beter.

Een goed herkauwende koe produceert 250 gram natriumbicarbonaat per uur. Dit zorgt voor een bufferende werking in de pens en voorkomt dat vetzuren de pH te veel verlagen. Resultaat: een evenwichtige penswerking en fors minder kans op pensverzuring.