LGSeeds.nl
mijn.lgseeds.nl

Koolzaad telen, iets voor jouw bedrijf?

Winterkoolzaad kan als rustgewas een waardevolle aanvulling in het bouwplan zijn. Zowel op klei als zand- en zavelgrond is koolzaad een goede keuze naast wintergranen. Koolzaad is vroeg van het land, heeft een hoge N-norm in NV-gebieden én stopt de opbouw van ritnaalden in de bodem. Zo kan dit rustgewas een rendabele teelt van o.a. aardappelen mede mogelijk houden.

Winterkoolzaad zaai je vanaf half augustus t/m half september op klei-, zand/dal- of lössgrond. Door na de oogst die medio juli start een BCA-resistente groenbemester te telen, blijft ook de teelt van suikerbieten op het perceel mogelijk. 

De meerwaarde van koolzaad in bouwplanverband zit hem in de mooie vroege stoppel en de beheersing van ritnaalden. Hoe dat precies werkt zie je in deze video:

Meer weten? 

Alle informatie over de teelt, rassenkeuze en praktijkervaringen met koolzaad lees je in onze  whitepaper koolzaad. Vul het formulier in en je ontvangt deze direct als PDF in je mailbox:

* deze velden zijn verplicht.