Hoogwaardig, beter verteerbaar ruwvoer is dé sleutel tot het verhogen van de voerefficiëntie en daarmee het financieel resultaat van het melkveebedrijf. LG hanteert daarom het Animal Nutrition-voederwaardekeurmerk voor snijmaisrassen en voedergrasmengsels die voldoen aan de strengste landbouwkundige en voedertechnische eisen.

Jouw winst met Animal Nutrition snijmais:

  • Animal Nutrition mais is tot 12% beter verteerbaar dan het rassenlijstgemiddelde
  • In deze celwandverteerbaarheid is de winst te behalen: zetmeel is al bijna 100% verteerbaar. Door hogere celwandverteerbaarheid van de restplant, kan de koe deze beter benutten
  • Deze betere benutting van de restplant levert gemiddeld 60 VEM extra energie per kg ds
  • Dus: meer melk uit elke hap ruwvoer
  • Zoals aangetoond in diervoederproeven: tot 0,5 liter meer melk per koe per dag

Jouw winst met Animal Nutrition voedergras:

  • De geheel vernieuwde LG Havera voedergrassenlijn bestaat uit 7 mengsels die zijn samengesteld uit beter verteerbare grassen
  • Ze voldoen tevens aan de hoogste cijfers voor opbrengst en landbouwkundige waarden
  • Méér gras van elke hectare, dat bovendien beter benut kan worden door de koe
  • Dus: meer melk uit elke hap ruwvoer
  • Zoals aangetoond in diervoederproeven: tot 1,4 liter meer melk per koe per dag

Onafhankelijk diervoederonderzoek als basis

Diervoederproeven op veevoedingsinstituut Schothorst Feed Research leveren het bewijs van de meerwaarde van beter verteerbaar ruwvoer:

Tweejarig voeder- en verteringsonderzoek met Animal Nutrition snijmais leverde dagelijks 0,5 liter meer melk ten opzichte van een controleras met vergelijkbaar zetmeel maar lagere celwandverteerbaarheid.

Het eerste voeder- en verteringsonderzoek dat Schothorst Feed Research in 2013 verrichte, toonde een dagelijkse meeropbrengst van 1,4 liter per koe uit nieuw ingezaaid Havera-gras ten opzichte van een bestaande BG 4 standaardweide.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over LG Animal Nutrition, beter verteerbare voedergewassen en het verhogen van uw voerefficiëntie? Neem vrijblijvend contact op met uw ruwvoerspecialist van LG >>

NIEUW: voederwaarde-analyse op locatie

De ruwvoerspecialisten van LG hebben een unieke tool voor u beschikbaar: het LG lab, een mobiel NIR-laboratorium voor verse en gesileerde gras en snijmais. Hiermee krijgt u direct inzicht in de belangrijkste voederwaardeparameters van uw ruwvoer. Vraag uw ruwvoerspecialist naar de mogelijkheden.