• LG

LG Aviron is een vroeg koolzaadras met een resistentie tegen TuYV-vergelingsvirus- en phoma.

Dit ras heeft een hoge opbrengstpotentie, sterke onkruidonderdrukking en snelle hergroei na de winter. LG Aviron heeft een genetisch sterke hauwvastheid en N-Flex, waardoor het gewas dezelfde productie haalt met minder stikstof of beter dan gemiddeld produceert bij een optimale gift.

In het GLB geldt koolzaad als rustgewas en als eco-activiteit. 

  • Hoogopbrengend ras uit ons portfolio
  • Natuurlijke resistentie tegen vergelingsvirus TuYV
  • Eerste N-Flex hybride; maximale productie bij alle N-regimes
  • Hauwvast en vroegafrijpend; ook het lange stro rijpt vlot af
  • Vroege uitzaai kan, maar latere heeft de voorkeur
KWALITEIT  
oliegehalte hoog
glucosinolaatgehalte hoog
ZIEKTERESISTENTIES  
vergelingsvirus resistent
phoma hoge tolerantie
OPBRENGSTPOTENTIE hoog