• USP

  zeer vroege mais met hoge zetmeelopbrengst
 • Vroegheid

  zeer vroeg
 • Type mais

  Zetmeelrijk
 • FAO

  205

LG PURPOSE een vroegrijp maisras met massale lange planten en een hoge zetmeelproductie. 

 • Hoge zetmeelopbrengst
 • Massaal gewas
Voederkwaliteit  
VEM/kg ds 990
zetmeelgehalte bij oogst (gram/kg ds) 391
celwandverteerbaarheid (100 = 54%)* 106
   
Opbrengst  
VEM-opbrengst 21.800 kVEM/ha 
drogestofopbrengst 22 ton ds/ha
   
Landbouwkundig  
stevigheid 7,5
stengelrotresistentie 7,5
plantlengte relatief (100=3,13 m.) 105

bron: Aanbevelende Rassenlijst 2024/CSAR
* bron: Limagrain