De MaisManager app is hét hulpmiddel voor maistelers, loonwerkers en adviseurs bij de maisteelt. De app voor smartphone en tablet bestaat uit 2 modules:

OOGSTMANAGER

  • hulp bij het bepalen van het optimale oogstmoment;
  • rekenmodule voor verwachte oogstdatum
  • advies voor een geslaagd inkuilproces
  • advies voor een goede stoppelbewerking
  • een keuzehulp voor een passend vanggewas

Op het juiste moment hakselen vertaalt zich direct door in de kuilkwaliteit en de uiteindelijke prestaties van de veestapel. Profiteer optimaal van je ruwvoerteelt door bij het juiste drogestofpercentage te oogsten. Wanneer dat is? MaisManager rekent het voor je uit!

Download MaisManager gratis voor Apple of Google Play.

Waarom MaisManager?

Bij de totstandkoming van de app hebben LG en CRV (Veeteelt) gemaakt van de meest recente wetenschappelijke en praktische inzichten. Te vroeg oogsten kan leiden tot sapverliezen, kwaliteitsderving (VEM) en een lagere drogestofopname door de koe, terwijl met te laat oogsten de kans op broei toeneemt en in maïsrijke rantsoenen een deel van de energie verloren kan gaan door bestendiger zetmeel met kans op vervetting.

Bekijk het instructiefilmpje over MaisManager of download de app in de App Store of Google Play.

ZAAIMANAGER

De ZaaiManager is nu in functionaliteit nog verder uitgebreid. De app geeft een advies in het optimale plantaantal voor het gekozen teeltdoel. Hiernaast berekent de ZaaiManager direct hoeveel eenheden maiszaad je nodig hebt per hectare én voor je totale areaal.

Het afstemmen van de zaaizaadhoeveelheid op het teeltdoel én het zaaitijdstip is een belangrijke factor in de uiteindelijke opbrengst en kwaliteit van het gewas. De ZaaiManager voorziet hierin van advies, gebaseerd op de specialistische kennis vanuit het maisresearchbedrijf van LG.

De MaisManager-app is een praktische tool voor telers, loonwerkers en ruwvoeradviseurs.