LGSeeds.nl

Zaai op zeker met de LG MaisService

Door het wegvallen van chemische zaadontsmettingen wordt de maisteelt er niet gemakkelijker op. LG streeft net als jij naar een rendabele maisteelt en introduceert daarom de LG MaisService: een combinatie van de unieke zaadbehandeling Starcover-Force 20CS met een gratis zaaizaadverzekering in geval van vogelschade.

Per 2020 is Mesurol niet meer toegelaten op maiszaad, voor Sonido is 2020 het laatste jaar. Wij zien in de combinatie van biostimulant Starcover en zaadontsmetting Force 20CS het best mogelijke alternatief:

 

✔ Starcover zorgt voor vitale, stressbestendige mais die sneller opstart, door de wortelgroei en nutriëntenopname te stimuleren
✔ Force 20CS beschermt tegen ritnaald, duizendpoot en fritvlieg en weert kraaiachtigen
✔ Met de LG MaisService krijg je 100% maiszaadvergoeding bij vogelschade (conform de voorwaarden onderaan deze pagina)

De registratietermijn voor deelname aan de Maisservice 2020 is reeds verstreken.

VOORWAARDEN LG MAISSERVICE 

  1. Deze unieke service wordt aangeboden door Limagrain Nederland aan maïstelers in Nederland;  de service geldt uitsluitend voor maïsseizoen 2020 voor alle LG-rassen met Starcover – Force 20 CS zaadbehandeling;
  2. In de maïszaadprijs voor de teler zijn het maïszaad, de Starcover–Force 20 CS zaadbehandeling én de vogelschadeverzekering inbegrepen;
  3. Om eventuele vogelschade later te kunnen claimen moet de teler (of de LG maïszaadleverancier namens de teler) zijn/haar LG-maïsaankoop voor 30 april 2020 registreren; dat kan via www.lgseeds.nl/maissservice; daarbij zullen we je vragen ook een afschrift factuur of afleverbon te uploaden of deze later toe te sturen, pas dan is de verzekering geldig ; opsturen kan naar info@limagrain.nl of Antwoordnummer 5052, 4400 VC Rilland tnv Limagrain Nederland; telers die hun maïsaankoop niet of te laat hebben geregistreerd kunnen geen aanspraak maken op de maïszaadvergoeding bij vogelschade; onder maïszaadleverancier verstaan we je plaatselijke toeleverancier/handelaar/coöperatie/loonwerker waarvan je het LG-maïszaad betrekt;
  4. Om in aanmerking te komen voor de maïszaadvergoeding dient er op het betreffende perceel sprake te zijn van meer dan 25% plantuitval door vogelvraat én dit dient (vergezeld van wat foto’s) uiterlijk in het 4-bladstadium en voor 14 juni 2020 ten laatste gemeld te worden bij je regionale LG ruwvoerspecialist of je eigen maïszaadleverancier; in alle gevallen ontvangt de teler een bevestiging van LG en zal de LG-ruwvoerspecialist binnen 2 werkdagen contact opnemen om de schade ter plaatse te komen beoordelen en vaststellen of deze binnen de servicevoorwaarden valt; te laat binnengekomen meldingen worden niet in behandeling genomen;
  5. De maïszaadvergoeding bestaat eruit dat LG kosteloos zorgt voor het benodigde zaaizaad voor over- of bijzaai, waarbij de LG ruwvoerspecialist in overleg de rassenkeuze bepaalt; de vergoeding is niet in geld of anderszins om te zetten en behelst geen andere zaken of werkzaamheden anders dan zaaizaad; telers ontvangen het zaad rechtstreeks van LG;  
  6. Met het invullen van het registratieformulier verklaren telers zich akkoord met onze AVG-voorwaarden; gegevens kunnen gebruikt worden voor nadere berichtgeving in dit kader;