LGSeeds.nl

Zaai op zeker met de LG Maisservice

Door het wegvallen van chemische zaadontsmettingen worden de teeltrisico's bij mais groter. Om de maisteelt bedrijfszeker en rendabel te houden biedt LG ook in 2023 de Maisservice: een combinatie van de zaadbehandeling Starcover-Force met een gratis zaaizaadvergoeding in geval van vogelschade.

De zaadbehandeling Starcover-Force biedt de meest complete bescherming:

✔ Starcover zorgt voor vitale, stressbestendige mais die sneller opstart, door de wortelgroei en nutriëntenopname te stimuleren
✔ Force beschermt tegen ritnaald, duizendpoot en fritvlieg en weert kraaiachtigen
✔ Met de LG MaisService krijg je 100% maiszaadvergoeding bij vogelschade (conform de voorwaarden onderaan deze pagina)

Wil je als maisteler gebruik maken van de gratis Maisservice? Vul dit formulier in of vraag het aan je leverancier van maiszaad.

VOORWAARDEN LG MAISSERVICE 

  1. Deze unieke service wordt aangeboden door Limagrain Nederland aan maïstelers in Nederland; de service is enkel en alleen van toepassing op plantuitval (als omschreven onder punt 2) als gevolg van vogelvraat en geldt uitsluitend voor de uitzaai van LG-rassen met Starcover – Force 20 CS zaadbehandeling in maïsseizoen 2023;
  2. De service behelst een eenmalige compensatie (per adres) in zaaizaad benodigd voor over- of bijzaai bij meer dan 25% plantuitval als gevolg van vogelvraat op het betreffende LG-maïsperceel; deze service is inbegrepen in de telersprijs van het maïszaad met de Starcover–Force 20 CS zaadbehandeling;
  3. Om bij vogelschade überhaupt aanspraak te kunnen doen op de service moet de teler (of de LG maïszaadleverancier namens de teler) zijn/haar LG-maïsaankoop voor 1 mei 2023 registreren op lgseeds.nl/maisservice; daarbij dient de teler ook een afschrift factuur of afleverbon te uploaden of te mailen zodra in bezit, pas dan is de service geactiveerd en geldig; loopt de registratie via de LG maïszaadleverancier, dan zorgt deze dat alle benodigde informatie voor 1 mei 2023 in het bezit is van LG; telers die hun maïsaankoop niet of te laat hebben geregistreerd kunnen geen aanspraak maken op de service; onder maïszaadleverancier verstaan we de plaatselijke toeleverancier/handelaar/coöperatie/loonwerker waarvan de teler het LG-maïszaad betrekt;
  4. Meldingen van meer dan 25% plantuitval door vogelschade dienen (vergezeld van wat foto’s) uiterlijk in het 4-bladstadium en voor 14 juni 2023 ten laatste gemeld te worden bij de regionale LG ruwvoerspecialistof eigen maïszaadleverancier; in alle gevallen ontvangt de teler een bevestiging van LG en zal de LG-ruwvoerspecialist binnen 2 werkdagen contact opnemen om de schade ter plaatse te komen beoordelen en vaststellen of deze binnen de servicevoorwaarden valt; te laat binnengekomen meldingen worden niet in behandeling genomen;
  5. Het maïszaad benodigd voor over- of bijzaai zal direct door LG kosteloos aan de teler ter beschikking worden gesteld, waarbij de LG ruwvoerspecialist in overleg de rassenkeuze bepaalt; het zaad is niet in geld of anderszins om te zetten en behelst geen andere zaken of werkzaamheden anders dan enkel het uitgangsmateriaal voor over- of bijzaai;
  6. Met het (laten) registreren van hun LG-maïsaankoop voor de LG Maïsservice verklaren telers zich akkoord met onze AVG-voorwaarden; gegevens kunnen gebruikt worden voor nadere berichtgeving in dit kader.