Maisrassen ontwikkeld in en voor Nederland

Vanuit het Zeeuwse Rilland werkt LG met een team maisveredelaars en assistenten aan het ontwikkelen van nieuwe maisrassen. Dit enige echte Nederlandse maiskweekprogramma brengt al sinds de jaren '80 de allerbeste maisrassen voor de teelt in ons land voort.

Wereldwijde organisatie

De maisveredeling is bij LG verdeeld in klimaatzones. Nederland valt in de meeste Noordelijke klimaatzone 1, Spanje en Noord-Italië liggen in zone 5. De 850 onderzoekers wereldwijd wisselen onderling raseigenschappen en proefresultaten uit om optimaal te profiteren van alle kweekinspanningen binnen LG.

Kweekstations (rood) en proefvelden binnen maiskweekzone 1

Focus op kwaliteit

In de veredeling van snijmais zet LG al vanaf het begin in op kwaliteit: oogstzekere maisrassen met de optimale combinatie van zetmeel, celwandverteerbaarheid en opbrengst. Dit resulteert namelijk in de hoogste kVEM-opbrengst per hectare en daarmee het hoogste rendement voor de teler. Deze focus heeft ervoor gezorgd dat LG rassen steevast de Aanbevelende Rassenlijst aanvoeren als het gaat om kVEM-opbrengst per hectare.

Van en voor eigen bodem

Voor de Nederlandse maisteler heeft LG een unieke positie: wij zijn het enige kweekbedrijf dat op en voor Nederlandse bodem maisrassen ontwikkelt. We weten precies wat de wensen, behoeften en groeiomstandigheden in ons land zijn en zetten deze kennis met 10 man sterk dagelijks in om nieuwe LG rassen te ontwikkelen.

Totaal verteerbare opbrengst

Wij richten ons al 25 jaar op voederwaarde per kg ds, omdat dit uiteindelijk het rendement voor de teler bepaalt. Voederwaarde is de optelsom van zetmeel en celwandverteerbaarheid (de restplant). Zetmeel is al volledig verteerbaar en de verschillen in zetmeelopbrengst tussen de rassen zijn beperkt. De winst is nog te behalen in verteerbaarheid van de restplant. Een hogere celwandverteerbaarheid betekent voor de teler: 

  • meer voederwaarde per kg ds mais
  • dus meer melk en minder mest uit elke hap mais
  • een hogere voerefficiëntie 
  • meer rendement uit eigen ruwvoer