Luzerne is zowel in de veehouderij als in de akkerbouw een interessant gewas.

In het rundveerantsoen is luzerne een gezond ruwvoer en een hoogwaardige bron van eiwitten, vitaminen en mineralen. Het is bovendien een smakelijk gewas met een erg goede penswerking: de stengels geven prik en zijn toch goed verteerbaar.

Luzerne is hiernaast een verrijking van het bouwplan. Op kleigrond is een opbrengst van 12 tot 15 ton drogestof/ha mogelijk, op zandgronden ligt de opbrengst lager en moet geënt zaad gebruikt worden. Het aanbevolen ras is BABELLE.

  • Geeft ruimte in uw bouwplan en heeft een zeer positief effect op de bodemstructuur;
  • Een gewas dat door zijn diepe doorworteling prima past op droogtegevoelige gronden.
  • Heeft in volgteelten nog een N-nalevering van 60-70 kg N/ha;
  • Met name geschikt voor klei- en zavelgronden, die van nature een hoge pH hebben (6,5-7). Luzerne kan ook op zuurdere zandgrond geteeld worden (ph 5,5-6,5). Het zaaizaad moet dan wel geënt zijn en ingehuld met kalk. Ook op minder zure grond kan enten aanbevelenswaardig zijn. Met name wanneer in de voorgaande 3 tot 5 jaar geen luzerne verbouwd is;
  • Luzerne kan ca. 3 jaar achtereen op hetzelfde perceel verbouwd worden. Daarna is vruchtwisseling noodzakelijk;
  • Luzerne is ruwvoer met een hoge structuurwaarde. De VEM/kg DS is laag, maar dit wordt gecompenseerd door de hogere opname