Bart de Kruijf, melkveehouder in Werkhoven, nam vorig jaar deel aan Topmais om zijn maisteelt verder te verbeteren. Zijn strategie is dan ook om zo veel mogelijk melk uit eigen ruwvoer te produceren.

Na een geslaagde teelt van de maisrassen LG 31.218 en LG 31.235, met een opbrengst van bijna 20 ton drogestof per hectare en voederwaardes van rond de 1000 VEM en 400 gram zetmeel, was Bart benieuwd naar de benutting van zijn ruwvoer.

Minder krachtvoer, meer melk

Bart de Kruijf heeft voldoende grond voor zijn 180 koeien. Hij schroefde zijn krachtvoergift flink terug met als doel meer melken uit eigen ruwvoer. Nieuwmelkte koeien krijgen nu maximaal 7 kilo krachtvoer (naast 2,5 kilo meel in het basisrantsoen).

Bart de Kruijf: “Eerder voerde ik wel tot 10 kilo krachtvoer bovenop het basisrantsoen aan de hoogproductieve koeien. Nu ze minder krachtvoer krijgen, gaat er veel meer ruwvoer door en is de productie zelfs met 800 kilo melk per koe gestegen.”

LG mais en HAVERA gras

Een mooi resultaat van bewust werken aan maximale kVEM per hectare mais en gras. Als LG praktijkpartner kiest de Kruijf 100% voor LG maisrassen en LG HAVERA grasmengsels. Samen met de advisering van ruwvoerspecialist Fred Lugthart slaagt Bart er in veel ruwvoer te produceren van zeer hoge kwaliteit.

Bekijk de fotoserie van het bezoek van de voerspecialist.