Agrility is het teeltondersteunende platform van Limagrain voor snijmais. Deze nieuwe tool maakt gebruik van historische en actuele bodemdata, weersomstandigheden, satellietwaarnemingen en rekenmodellen. Het doel is een nog efficiëntere maisteelt met hogere opbrengst en kwaliteit.

Inzicht in maisteelt

Welke informatie krijg je te zien binnen agrility? Dat is onder te verdelen in verschillende onderwerpen.

Density: minder input van zaaizaad en gewasbescherming door variabel en plaatsspecifiek te werken

Vegetation: sneller ingrijpen bij droogte, ziekten en plagen door satellietwaarneming

Harvest: optimale oogstplanning op basis van het actuele drogestofpercentage

Yield: voorspelling van opbrengst voor een optimale inkuillogistiek en afweging voor tijdige aanvulling (aankoop) ruwvoer

Digitale teeltondersteuning van LG

Meer weten? Neem contact op met de ruwvoerspecialist uit jouw regio: