Vergroening is een vast onderdeel in het huidige GLB-systeem van hectaretoeslagen. In het nieuwe GLB per 2023 wordt de rol van vergroeningsmaatregelen nog groter. Eén- en meerjarige akkerranden zijn een praktische vorm van vergroening, die de bedrijfsvoering niet in de weg staan maar juist meerwaarde kunnen leveren.

In 2022 is binnen het Ecologisch Aandachtsgebied keuze uit het Akkerbouw-strokenpakket. Een beheerde akkerrand telt met factor 1,5 mee en moet minimaal 30% uitmaken van de oppervlakte van de verplichtige EA. De rand is minimaal 3 meter breed en moet voor 15 mei ingezaaid zijn met een akkerrandmengsel. Een onbeheerde akkerrand telt met factor 1 en moet minimaal 1 meter breed zijn.

Meerwaarde van akkerranden

Langs randen van percelen en op teeltvrije zones langs watergangen levert het inzaaien van een bloemrijke akkerrand op meerdere vlakken meerwaarde:

  • Een bloeiende akkerrand geeft een grote impuls aan de uitstraling van het agrarisch landschap en draagt zo bij aan een positief imago van de sector;
  • Natuurlijke vijanden van plaaginsecten zoals sluipwespen, lieveheersbeestjes en zweef- en gaasvliegen vinden beschutting, voedsel (nectar en stuifmeel) en een omgeving om zich voort te planten in bloeiende akkerranden. Natuurlijke vijanden helpen de plaagdruk te beheersen, zodat de inzet van insecticiden verlaagd wordt;
  • Meerjarige akkerranden helpen tal van dieren te overwinteren.

Tips voor een geslaagde akkerrand

  • Pak de eerste onkruiden aan op een vals zaaibed;
  • Zaai een éénjarige akkerrand in april of mei in goed opgewarmde grond;
  • Een meerjarige akkerrand kan nog tot half september gezaaid worden;
  • Zaai een akkerrandmengsel met een bewezen hoge slagingskans, zoals LG Bloemrijk 1 (éénjarig) en LG Bloemrijk 2 (meerjarig). Bestel ze bij je leverancier of online in onze webshop.