Blauwmaanzaad is een kleine teelt met een lange historie in ons land. Het areaal schommelde de afgelopen 100 jaar tussen de 17 en 6.500 hectare. Het is een echte speculatieve teelt, die een heel mooi rendement kan leveren.

Vanwege de groeiende belangstelling in deze teelt hebben wij een actuele teelthandleiding samengesteld. Die kunt u hier downloaden >>

Vrije teelt

Blauwmaanzaad is nog een echte vrije teelt. Voor Nederlands blauwmaanzaad van goede kwaliteit is altijd afzetmogelijkheid. Met prijspieken van 2 tot ruim 3 euro per kilo, hectareopbrengsten van gemiddeld 1.400 kilo en zeer lage teeltkosten is een mooi saldo mogelijk. Blauwmaanzaad gedijt het best op goed doorlatende klei- en zavelgronden.

Aardappelen en grasland zijn zeer geschikte voorvruchten. Na de blauwmaanzaadoogst in augustus is een goede groenbemesterteelt mogelijk.

Zaai blauwmaanzaad eind maart / begin april in een fijn zaaibed op 1 tot 1,5 cm diepte. Het aanbevolen ras is Marianne.

Video: blauwmaanzaad dorsen

Bron video: Tractorspotter Youtube