Vier jaar na de introductie van de Tundra winterveldboon in Nederland zit het areaal van de veldboon nog altijd in de lift. De zaadbestellingen van dit eiwitgewas, afkomstig uit het Britse kweekprogramma van Limagrain, zijn momenteel verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

Sinds de introductie in 2015 is het areaal jaarlijks gestaag gegroeid, naar 720 hectare zomer- en winterveldbonen die dit jaar zijn geteeld. De verdubbeling in winterbonenzaad is mede vanwege de prachtige zaaiomstandigheden dit najaar, maar we zien ook dat de areaalgroei doorzet.

VLOG-voer en eiwitopbrengst 

Steeds meer melk-, vlees- en pluimveehouders zoeken naar eigen krachtvoerteelten, en daarin voldoen veldbonen met 25 tot 32% ruw eiwit én 300 tot 400 gram zetmeel perfect. De nieuwe focus op eiwit van eigen land en de forse groei in VLOG-melkstromen dragen ook bij aan de areaalstijging.

Akkerbouwmatige teelt

Ook op akkerbouwbedrijven worden steeds meer veldbonen geteeld, voor naburige veehouders, veevoerfabrikanten of voor humane consumptie. De veldboon past als vlinderbloemige goed in de meeste akkerbouwrotaties. De opbrengstpotentie is dankzij onze introductie van de wintervariant TUNDRA en via veredeling inmiddels ook aantrekkelijk met 5 tot ruim 8 ton bonen per hectare.

Ervaring opgedaan

Inmiddels is in ons land de nodige ervaring opgedaan met de teelt van winterveldbonen. Zaaiafstand, diepte en wintervastheid hebben we bijvoorbeeld moeten ervaren. Een diepte van 8 – 10 cm beschermt de jonge plant ook bij strenge vorst voldoende. Omdat de winterbonen in het voorjaar fors uitstoelen streven we naar 20 planten per vierkante meter, in plaats van de 40 bij zomerveldbonen. Dankzij deze ervaringen zien we steeds meer telers mooie opbrengsten met zomer- en winterveldbonen realiseren.

Meer weten over veldbonen? Lees alles over de teelt, opslag en vervoedering >>