Maiszaad voorzien van een Starcover-coating geeft de hoogste plantopkomst. En ook drogestof- en kVEM-opbrengst liggen significant hoger dan de referentie. Dat heeft adviesorganisatie Groeikracht vastgesteld aan de hand van proeven in 2019.

“In opdracht van Limagrain wilden we vaststellen wat Starcover doet ten opzichte van een standaard zaadbehandeling”, verklaart Mark de Beer de proefopzet. Hij zette een strokenproef uit op twee locaties op zand- en kleigrond met twee herhalingen en zaaidieptes. Er is uiteraard steeds met hetzelfde maisras gewerkt.

Starcover ondersteunt de maisplant

De Beer stelde in alle vergelijkingen een hogere plantopkomst met de Starcover-coating vast: tot 4% meer planten. “Als je kijkt naar de veldopkomst die we op basis van de kiemkracht mochten verwachten, bleek dat Starcover daar steeds boven zit en de referentie eronder. Dat betekent dat de Starcover-behandeling de kiemplant ondersteunt onder ‘moeilijke’ groeiomstandigheden. Vroeg zaaien, koude grond of een zware grondslag geven beduidend meer kans op een verminderd opkomstpercentage. Juist in dat soort situaties is het dus raadzaam om maïszaad met Starcover-coating te gebruiken.”

Opkomstpercentage Starcover mais tegenover niet-behandelde referentie: 

Meer opbrengst

Na wegen van de opbrengst en kwaliteitsanalyses kon Groeikracht tot slot ook de conclusie trekken dat bij een optimale zaaidiepte de Starcover-mais significant hoger scoorde in drogestof- en kVEM-opbrengst. “We kwamen op 20.152 kVEM en 20.379 kg drogestof per hectare; 2% hoger dan de andere objecten.” 

Starcover is beschikbaar op alle LG maisrassen >