Bodemverdichting en structuurschade hebben een grote negatieve impact op de gewasopbrengst en –kwaliteit. In deze tijden van krappe bemestingsruimte en steeds grotere weersextremen, is de bodemstructuur nóg veel belangrijker geworden.

Uit een inventarisatie in 2015 bleek op maar liefst 45% van alle percelen bodemverdichting voor te komen. Verdichte plekken zijn er met de huidige droogte haarfijn uit te halen. De waterberging en –infiltratie is verstoord, planten wortelen moeizamer en de nutriëntenopname wordt belemmerd. Intensief wortelende groenbemesters kunnen verdichte bodems flink verbeteren.

Grote verschillen

De hoeveelheid en diepte van doorworteling verschilt wel behoorlijk per groenbemester! Kampioen in bewortelingsdiepte is bladrammenas. Bovenin de grond groeit een dikke penwortel, die veel ruimte creëert en oppervlakkige verdichting openbreekt. De fijne haarwortels gaan wel tot 2 meter de grond in. Hierdoor legt bladrammenas ook uit de diepere lagen veel mineralen vast, die ten goede komen aan de hoofdteelt.

Mineralenvastlegging

Intensieve doorworteling zorgt dus niet alleen voor een luchtige, open structuur, maar ook voor een optimale mineralenvastlegging. Een fors wortelpakket levert hiernaast veel effectieve organische stof op. Baseer de groenbemesterkeuze dus niet alleen op de bovengrondse, maar ook op de ondergrondse ontwikkeling!

In de afbeelding zijn de verschillen in beworteling van diverse groenbemesters mooi te zien.