Biofumigatie effectief tegen nematoden

Recent Brits onderzoek toont aan dat biofumigatie een effectief wapen is in de strijd tegen nematoden. Proefresultaten van seizoen 2011-2012 tonen aan dat de populatie aardappelcystenaaltjes met gemiddeld 42 procent kan afnemen. Dit is vergelijkbaar met twee jaar teelt zonder waardplanten. Vroegere inzaai van de biofumiganten zal deze reductie nog verder vergroten.

Limagrain en Joordens Zaden ontwikkelden voor deze toepassing het mengsel LG Biofum Summer, met daarin de multiresistente bladrammenas Doublet, gele mosterd en Ethiopische mosterd. De meervoudige resistenties (incl. BCA1) en niet-waardplanteigenschappen van dit mengsel zijn belangrijk voor de aaltjes- en schimmeldoding tijdens de groeiperiode van het gewas. 
Na fijnklepelen en onderwerken komen in de bodem gassen vrij die een extra effect hebben op het terugdringen van grondgebonden ziekten en plagen.

De biologische grondontsmettende werking is te danken aan de in kruisbloemigen aanwezige hoge concentraties glucosinolaten. Wanneer een plantdeel beschadigd raakt, komt glucosinolaat vrij uit de plantencellen. Het toxische gasvormige isothiocyanaat dat hierdoor gevormd wordt, heeft een vergelijkbare werking als metam-natrium. 

In de video legt Jos Groot Koerkamp uit hoe dit in de praktijk werkt:

Percentage kan verder omhoog

De afname van gemiddeld 42 procent minder levensvatbare eieren van het aardappelcystenaaltje kan nog verder omhoog. “Bijvoorbeeld door een vroegere inzaai, een betere methode van in- en onderwerken van de groenbemester en verdere optimalisering van het mengsel.” Dit jaar starten Limagrain en Joordens Zaden de nodige proeven voor het verder verbeteren van de technieken voor biofumigatie. “Belangrijk is een zo snel mogelijke onderwerking van het groenbemestingsgewas, gecombineerd met een verdichting van de bovenlaag. Biofumigatie zal spoedig een belangrijke rol gaan spelen”.