De oogst komt stilaan al op gang en veel percelen graan zullen deze zomer al vroeg het veld ruimen. Dat betekent dat de gewas- en mengselkeuze van de groenbemesters ook alweer snel aan bod komt. 

Deze keuze verdient dezelfde zorg en aandacht als die van de hoofdgewassen. Door je groenbemester per perceel slim af te stemmen op je belangrijkste teeltdoel, voor- en navrucht en aanwezigheid van schadelijke aaltjes, houd je de grond gezond en voorkom je aaltjesproblemen.

Een handig hulpmiddel bij de keuze is de handzame folder BodemManager 2018: 

Online lezen of downloaden >>

Gratis exemplaren aanvragen: 

*) Verplicht veld