Melkveehouder Marco Klaver heeft veel ervaring met graslandvernieuwing. Hij ruilt regelmatig land met aardappel- en bloembollentelers in de regio. Klaver zaait het grasmengsel LG Havera 4, aangevuld met klaver. De koeien zijn er gek op en door de timothee in dit mengsel komt de groei in het voorjaar vroeg op gang.

De ondernemer heeft een melkveebedrijf met 420 melkkoeien en beschikt over 250 ha land waarvan 190 ha gras, 20 ha beheersland en 40 ha maïs. Een groot deel van de grond draait mee in een roulatie van 6 jaar gras, 1 jaar bollen, 2 jaar maïs en 1 jaar aardappelen.

Voederwaarde staat voorop

Als hij opnieuw inzaait doet hij dat het liefst in het najaar. Klaver: “Als het land groen de winter in gaat, is de onkruiddruk in het voorjaar minder.” Voor de melkveehouder staat de voederwaarde voorop. “We willen de hoeveelheid krachtvoer beperken. Het gras moet vooral veel eiwit leveren. Daarom zaaien we met de Havera 4 meestal rode klaver mee.”

De beste grasrassen

De Havera-graslandmengsels zijn bij veel veehouders populair, is de ervaring van Jan Visser, vertegenwoordiger en adviseur bij leverancier Dekker Granen & Meststoffen in Sint Maartensbrug. “Elk jaar weer komen er nieuwe rassen op de rassenlijst. Die van LG staan altijd hoog. Dus als je voor Havera-mengsels kiest, weet je dat je de beste rassen zaait.”

De kracht van Havera zit in een hoog aandeel tetraploïde grassen, stelt Visser. “Tetra’s zijn smakelijk, hebben een goede kroonroestresistentie en een hoge drogestofopbrengst. Onze klanten merken dat hun koeien met deze mengsels meer melk geven. Het is niet voor niets dat Havera-mengsels al bijna dertig jaar op de markt zijn.”

Kenmerkend voor tetra’s is de relatief open zode. Een beperkt aandeel diploïd Engels raaigras zorgt voor het perfecte evenwicht, zegt Visser. “Wij verkopen heel veel LG Havera 1 en 4. Die bestaan voor tweederde uit tetra en eenderde uit diploïd gras. Daarmee heb je een mooie zode, smakelijk gras en een hoge drogestofopbrengst.”

Klaver en kruiden

De Havera-zode leent zich heel goed voor de combinatie met klaver. Visser voorziet steeds meer vraag naar deze stikstofbinders. “Melkveehouders staan voor de uitdaging zoveel mogelijk voederwaarde van hun land te halen, terwijl ze steeds minder mest en meststoffen mogen gebruiken.”

Daarnaast wordt ook het toevoegen van kruiden een trend, verwacht de leverancier. Melkveehouder Klaver bevestigt dat. Hij experimenteert er op beperkte schaal mee. “In Nieuw-Zeeland is het al heel gewoon cichorei door te zaaien. Kruiden die diep wortelen halen meer mineralen uit de bodem. Met het doorzaaien van andere soorten kun je de smakelijkheid en het mineralengehalte van je ruwvoer verbeteren en de droogtetolerantie van het grasland verhogen.”

Jan Visser (links) en Marco Klaver