De Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) heeft onlangs de Aanbevelende Rassenlijst wintertarwe 2022 gepubliceerd. Deze lijst met meerjarige ras-prestaties op diverse locaties in Nederland is een betrouwbare bron van informatie bij de rassenkeuze.

 

Download hier de Aanbevelende Rassenlijst wintertarwe 2022 >>

 

Niet alleen opbrengstpotentie, maar met name ziekteresistenties en oogstzekerheid zijn doorslaggevend voor het rendement en arbeidsplaatje van de tarweteelt. In het Europese tarwe-verdelingsprogramma van Limagrain (LG) staat de combinatie van opbrengst, resistentiegenen en stevig stro dan ook centraal. Dit levert tarwerassen op die uitblinken in opbrengststabiliteit: oogstzekere rassen, die jaar op jaar en ook bij weersextremen gezond en productief blijven.

 

Aanbevolen rassen voor oogst 2022

Vanuit de praktijk, onze eigen proefvelden en het rassenlijstonderzoek hebben we een compleet beeld van de meest oogstzekere tarwerassen voor komend seizoen.

De teelt van baktarwe draait om kwaliteit en dan kun je niet om Rgt Reform heen: al sinds 2016 de nummer 1 in bakkwaliteit op de Rassenlijst. Reform is daarbij zeer stabiel in korrelopbrengst én haalt steevast mooie hectolitergewichten.

Datzelfde geldt voor Chevignon: een nieuwe vroege, supergezonde baktarwe. Chevignon staat niet op de CSAR lijst, maar is wel onderzocht op SPNA Ebelsheerd: met 11,7 ton en 75,1 HL zonder ziektebestrijding en 12,4 ton en 76,6 HL met ziektebestrijding één van de uitblinkers van 2021!

LG Lunaris is nieuw in het baksegment. Dit middenvroege ras scoort met zijn sterke en brede ziekteresistenties de hoogste korrelopbrengsten in de onbehandelde proeven van CSAR.

Voor de noordelijke teeltgebieden is LG Cambria een interessant nieuw ras. In de rasproeven zonder ziektebestrijding van zowel CSAR als SPNA Ebelsheerd hoort deze maal/vultarwe bij de hoogst opbrengende rassen. Een bewijs van zijn uitmuntende ziekteresistenties!

 

Oogstspreiding met wintergerst

De teelt van wintergerst zorgt naast wintertarwe voor de nodige oogstspreiding in de zomermaanden. Met de 2e generatie vergelingsvirus-resistente rassen in de vorm van LG Zebra is het teeltsaldo bovendien vergelijkbaar met voertarwe. LG Zebra heeft kort, stevig stro, een hoog hectolitergewicht en een hoge opbrengstpotentie.

Meer weten of de aanbevolen tarwerassen voor dit najaar? Bekijk de video hieronder of gebruik onze online keuzetool >>