Kruidenrijk grasland kan het rendement op het melkveebedrijf verhogen en ondertussen bijdragen aan het imago van de sector. Op de meeste bedrijven is kruidenrijk gras gemakkelijk in te passen in de bedrijfsvoering.

Kruidenrijk grasland verbetert de uitstraling van het agrarisch landschap en biedt een leefomgeving aan insecten en weidevogels. Het bedrijfsrendement komt met kruidenrijk grasland als aanvulling op de hoogproductieve graspercelen vaak hoger uit omdat:

  • Het hoogwaardiger voer levert van perceelsranden en je meest schrale / natte percelen;
  • Het de diergezondheid, penswerking en weerstand verbetert;
  • Het op de meest natte, droge en schrale percelen of perceelsdelen productiever is dan regulier grasland;
  • Er premies en vergoedingen voor bestaan vanuit ANV’s en zuivelfabrikanten.

In het toekomstige GLB gaat kruidenrijk grasland mogelijk een belangrijke rol spelen als voorwaarde voor de bedrijfstoeslag.

Geen daling in melkproductie

Recent onderzoek van Wageningen Plant Research toont bovendien aan dat wanneer 20 – 30% van het Engels raaigras door kruidenrijk grasland wordt vervangen, de melkproductie niet daalt. Dit komt omdat de koeien tot 2 kg extra droge stof opnemen dankzij het smakelijke kruidenrijke gras.

Inzaai van kruidenrijk grasland

Direct na maaien doorzaaien van een kruidenmengsel in een open / holle zode is mogelijk, maar de resultaten erg wisselend. De hoogste slagingskans geeft nieuwe inzaai in het najaar. Zaai 2 kg LG Graslandkruiden in samen met een grasmengsel naar keuze. Zaai 1 – 2 cm diep en voorkom ontmenging tijdens het zaaien.

Neem voor meer informatie of advies contact op met de LG ruwvoerspecialist in je regio >>