In de 10 maispercelen die we met het LG lab wekelijks analyseren op afrijping, is het drogestofgehalte in week 39 gemiddeld 2% toegenomen. De eerste percelen zijn inmiddels gehakseld, met een correct ds-% van 36 tot 38%.

Zoals gebruikelijk bij deze weersomstandigheden nam het ds-% op de meeste percelen met zo’n 1% per 3 dagen toe. Op veel plaatsen is de kolf ver of geheel rijp. Ook drogen de planten verder in, al kan regen ervoor zorgen dat het vochtgehalte in de plant weer iets hoger wordt.

Gras inzaaien na mais

Zoals bekend heeft het ministerie uiteindelijk uitstel verleend voor de inzaai van het vanggewas op zand- en lössgrond. Binnen 3 etmalen na het hakselen van snijmais moet er bladkool, bladrammenas, gras, Japanse haver, triticale of winterrogge, -tarwe of -gerst ingezaaid worden. Een mengsel, zoals LG Onderzaai, mag ook.

De omstandigheden voor grasinzaai zijn de komende weken nog optimaal: de bodem is voldoende warm en vochtig zodat het gras vlot kiemt.

Stem de grasmengselkeuze goed af op het gebruiksdoel. Komt het perceel meerdere jaren in gebruik voor maaien en/of beweiden, dan levert een mengsel van diploïd en tetraploïd Engels raaigras (Havera 1, of Havera 4) de hoogste voederwaardeopbrengst. Voor de hoogste maai-opbrengst in korte tijd (maximaal 1 – 3 jaar) zaai je een mengsel van tetraploïd Engels en voedertype Italiaans raaigras (Havera 2).

Werk rijsporen na de maisoogst goed los, maak een mooi zaaibed en zaai het gras zo snel mogelijk in voor een hoge slagingskans. Voor klavers is de slagingskans bij inzaai na half september fors lager, omdat ze traag kiemen.

Een mooie snede Havera 2 in het vroege voorjaar

Mengteelt na mais

Wanneer het past binnen je bouwplan en voervoorraad, is een krachtvoerteelt op een gedeelte van het maisland een optie. De mengteelt van wintertarwe en winterveldbonen is toegestaan na mais. In augustus levert dit bij een geslaagde teelt 7 tot 10 ton hoogwaardig krachtvoer, rijk aan eiwit en zetmeel. Lees hier meer over veldbonenteelt >>

Een mengteelt  van wintertarwe en Tundra winterveldbonen