Klimaat en regelgeving zorgen ervoor dat je als veehouder in kortere tijd en met meer onzekerheden een goede maïsoogst moet binnenhalen. Limagrain haalt alles uit de kast om veehouders daarmee te helpen. 

Jos Groot Koerkamp is al meer dan 30 jaar actief bij Limagrain en kan als commercieel manager veehouderij putten uit een rijke ervaring in de maïsteelt. “We oogsten nu een maand eerder dan toen ik begon. Dat is alleen mogelijk door het verbeteren van rassen.” 

Focus op vroeg

Door de huidige regelgeving moet maïs veel vroeger worden geoogst. Voor oktober moet het vanggewas op zand en lössgronden ingezaaid zijn, drie dagen na de oogst. Het binnenhalen van een goede maïsoogst als basis voor het rantsoen is daarmee topsport geworden voor veehouder en loonwerker.

Veredelaars zijn al vele jaren actief om op de veranderende omstandigheden in te spelen. De inzet is om met vroege rassen toch een goede opbrengst te halen. Vroege maisrassen hebben het voordeel dat ze ook minder gevoelig zijn voor droogte in de zomer. Ze komen eerder in bloei en rijpen eerder af. Hierdoor hebben ze bij de oogst in september veel meer van hun opbrengstpotentie benut dan de middelvroege en late rassen.

De veredeling van maïs gebeurt in zogenaamde teeltzones. “Limagrain veredelt als enige kweker ook in een gematigd zeeklimaat als het onze. We focussen al geruime tijd op deze vroege rassen”, zo verklaart Groot Koerkamp de voorsprong. “Vroegheid is en blijft een belangrijk speerpunt in ons kweekprogramma.”

Vanuit het Nederlandse kweekbedrijf in Rilland (Zeeland) worden nieuwe kruisingen op grote schaal beproefd in heel Noordwest Europa: 

Inzetten op hoge verteerbaarheid

Naast de focus op vroege rassen is ook de inzet op hoog verteerbare rassen een trend in de veredeling om ervoor te zorgen dat het rendement van maïs in het rantsoen verder kan worden verhoogd. “Daar zetten we als vanouds sterk op in en maken we nog steeds stappen. Ons vertrekpunt is altijd de behoefte van de koe.”

Maisteelt vereist vakmanschap

De afgelopen jaren maken wel duidelijk dat het klimaat een grotere rol gaat spelen, zeker in combinatie met het verkorten van het groeiseizoen. “Het vraagt veel meer vakmanschap. Je kunt niet meer vast ‘op de kalender’ telen”, weet Groot Koerkamp. “Je moet nu echt reageren op verschillende omstandigheden.”

Het belang van goed overleg met de loonwerker neemt dan ook toe. “Goed overleg is nodig voor de juiste planning om de teelt optimaal te laten verlopen.”

Tools voor teeltoptimalisatie

Om al deze uitdagingen aan te kunnen, ontwikkelt Limagrain steeds meer tools voor veehouder en loonwerker om de teelt beter in de vingers te krijgen. “Agrility is zo’n smart farming tool waarmee je de opbrengst van de maïsteelt kunt maximaliseren. De veehouder kent de verhouding tussen gras en maïs in zijn rantsoen. Als hij de graskuiluitslagen binnen heeft, kan hij zo sturen op het droge stofgehalte van de maïs.”

Zo werkt Agrility:

Groot Koerkamp vertelt dat er binnenkort nog meer nuttige data worden toegevoegd aan Agrility zoals een module voor variabel zaaien, dus met verschillende zaaidichtheden binnen een perceel. “Er is voor de teler veel aan de hand. Onze diensten gaan daarom veel verder dan alleen maar genetica.”

Agrility is vanaf 2022 verkrijgbaar bij alle maisrassen van LG > 

Risico’s beperken

De strengere wetgeving die de inzet van gewasbeschermingsmiddelen beperkt, raakt de maïsteelt. Regels maken het lastiger om zaden en plantjes in het vroegste stadium te beschermen. “Er zijn wel nieuwe mogelijkheden om het zaadje weerbaar te maken. Zo is er Starcover, een zaadcoating die een booster en een Rhizobium-bacteriecultuur bevat. Deze zorgen voor een vlotte start, een intensere wortelgroei en fors meer fijne haarwortels. De bacteriën scheiden daarnaast een stof uit die sporenelementen en fosfaat beter opneembaar maakt”, legt Groot Koerkamp uit. Ook hierin voorziet hij nog toekomstige stappen. “En wat er aan komt is organisch of biologisch.”

Groot Koerkamp geeft aan dat er inmiddels voldoende bewijs is voor de werking van deze zogenaamde biostimulanten. “Dat blijkt zeker uit de proeven. Nu is het effect soms nog wat minder omdat we op stikstofrijke gronden telen. Maar er zijn behandelde percelen met 15 tot 20 procent meer opbrengst, met name op de droge gronden.”

Verzekeren van goede teelt

Om in te spelen op de schadelijke gevolgen van het wegvallen van chemische middelen biedt Limagrain ook een garantieregeling aan: de Maïsservice. Deze service is gratis bij aankoop van maïszaad met Starcover Force als telers zich registreren bij Limagrain. Bij vogelschade stelt Limagrain dan kosteloos zaadgoed beschikbaar voor her- of bijzaai. Een goede maïsopbrengst is dus zeker niet meer een kwestie van alleen maar het juiste ras kiezen. De omstandigheden dwingen telers, loonwerkers en veredelaars om op alle fronten de belangrijke rol van maïs in het rantsoen overeind te houden.