De natuurwaarde van de Nederlandse melkveehouderij ligt onder het vergrootglas. Om draagvlak te behouden moeten we zichtbare inspanningen leveren die de kwaliteit van het agrarisch landschap behouden en verbeteren.

Kruidenrijk grasland is in dit kader een interessante toepassing. Niet alleen levert een kruidenrijke weide direct een mooie uitstraling, het heeft ook diverse voordelen voor het melkveebedrijf op het vlak van diergezondheid en rantsoen.

Meer mineralen en sporenelementen

Kruidenrijk grasland haalt niet de productie van een gangbaar perceel, maar vermindert doorgaans niet de productiviteit. Het bedrijfsrendement kan hoger uitpakken, omdat kruidenrijk ruwvoer tal van mineralen, sporenelementen en gezonde inhoudsstoffen bevat die niet in gangbaar gras voorkomen.

Het rantsoen wordt niet alleen veel gezonder, maar ook smakelijker en gevarieerder. Dat zorgt voor een hogere opname en meer balans tussen snelle en langzame energie.

kruidenrijk grasland

Toepassing

Veel melkveebedrijven zitten toch al ruim in het gras en hebben vaak een of enkele schralere percelen. Deze lenen zich perfect voor de inzaai van graslandkruiden. Bij lage bemesting kan dit zelfs extra opbrengst leveren. Kruiden wortelen dieper dan Engels raaigras, daardoor zijn ze beter bestand tegen droogte en kunnen ze mineralen opnemen uit diepere grondlagen.

Aanleg en onderhoud van kruidenrijk gras

Kruidenrijk grasland past op schrale percelen met een voldoende hoge pH (5 of hoger). Ook hoeken en randen van gangbare graspercelen lenen zich goed voor de inzaai van graskruiden.

Zaai het nieuwe zaadmengsel LG Graslandkruiden samen met gras in, of zaai dit kruidensupplement door in een open zode. Bemest beperkt en bij voorkeur met vaste (stro)mest. Pas uitgesteld maaibeheer toe en wissel indien mogelijk af met beweiden. Het kruidenrijk ruwvoer is zeer geschikt voor jongvee en droogstaande koeien, maar past ook prima in het rantsoen van hoogproductief melkvee.

Meer weten over de toepassing van kruidenrijk grasland?