Na de langverwachte neerslag kleurt het grasland veelal snel weer groen. Maar zijn het ook de goede grassen die groen kleuren? Onkruiden en ongewenste grassen grijpen op veel percelen hun kans. Nu is het moment de graszode kritisch te beoordelen, zodat je in 2019 weer een goede grasopbrengst en –kwaliteit kunt realiseren.

De langdurige droogte en hitte heeft ervoor gezorgd dat de belangrijkste grassoort in ons grasland Engels raaigras flink te lijden heeft gehad. Het aandeel Engels raaigras in de zode daalt, en de open plekken worden snel ingenomen door onkruiden en ongewenste grassen zoals ruwbeemd, kweekgras en straatgras. De opbrengst en voederwaarde van deze percelen zal komend jaar fors lager uitvallen.

Nu grasland beoordelen

Nu de grasgroei weer goed op gang komt is het moment om de botanische samenstelling van je graszode te beoordelen. Loop in een W-vorm door je percelen en bepaal het aantal spruiten gewenste grassen in de zode.

Bij 60 – 80% goede grassen kan doorzaaien met doorzaaimengsel LG HAVERA 3 de kwaliteit van de zode weer op peil brengen. Pas doorzaai toe wanneer het nieuwe gras voldoende slagingskans heeft, bijvoorbeeld na de eerstvolgende maaisnede. Lees hier meer tips over grasland doorzaaien >>

Bij minder dan 60% goede grassen of meer dan 20% kweekgras, is vernieuwen aanbevolen. Dat mag dit jaar tot uiterlijk 20 september op zand- en lössgrond en 30 september op klei- en veengrond, onder voorwaarden: bekijk op rvo.nl >>

Teeltroulatie met mais

Een vroege maisoogst geeft in dat geval een mooie gelegenheid om teeltroulatie toe te passen. Door na de maisoogst gras in te zaaien krijgt de bodem rust en bouw je organische stof op. De mais profiteert dan weer van de stikstofnalevering van de gescheurde versleten graszode. Kies voor LG HAVERA 1, 4 of 6 voor blijvend grasland of voor LG HAVERA 2 voor kortdurend grasland.

Klaver meezaaien is nu ook nog goed mogelijk. Het helpt de nieuwe graszode op gang met zijn stikstoflevering en zorgt voor extra eiwitopbrengst. Kies voor witte klaver bij weidepercelen en voor rode klaver bij maaipercelen.

Neem voor meer informatie en hulp bij het beoordelen van je grasland contact op met je LG ruwvoerspecialist:

Picture

Fred Lugthart

Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht

T. 06 - 10 18 98 54
E. fred.lugthart@limagrain.nl
Picture

Ludwig Oevermans

Groningen, Overijssel, Drenthe, Gelderland

T. 06 - 12 14 22 33
E. ludwig.oevermans@limagrain.nl
Picture

Antoon Verhoeven

Zeeland, Zuid-Holland, West-Brabant

T. 06 - 23 30 88 04
E. antoon.verhoeven@limagrain.nl
Picture

Joost Hoevenaars

Oost-Brabant, Limburg

T. 06 - 12 95 94 44
E. joost.hoevenaars@limagrain.nl