In augustus en september zijn de omstandigheden doorgaans goed geschikt voor graslandvernieuwing. Door de extreme droogte zijn dit jaar veel percelen aan vernieuwing toe. Op zand- en lössgronden kan je daarvoor vrijstelling aanvragen bij RVO (naar rvo.nl>>).

Belangrijk is om eerst vast te stellen of vernieuwen van het grasland wel echt nodig is. Vergeeld gras kan nog volledig herstellen, zolang de wortels en het groeipunt nog in leven zijn. Engels raaigras heeft een groot herstelvermogen en zal in dat geval weer gaan groeien als er weer voldoende vocht is. Breng dus eerst goed in kaart hoe je percelen er aan toe zijn.

Vernieuwen bij grote schade en slechte grassen

Grasland vernieuwen is aanbevolen wanneer de zode voor 40% of meer uit open plekken en slechter grassen / onkruiden bestaat, of het kweekaandeel 20% of hoger is. Dood gras vanwege de droogte valt daarbij onder open plekken en onkruiden.

Grijp het vernieuwen meteen aan om eventuele storende lagen op te heffen en de pH indien nodig op orde te brengen met een bekalking, die je uitvoert na het scheuren.

Bij 60 – 80% goede grassen kan doorzaai in augustus – september de graszode een opfrisbeurt geven. Lees hier meer over doorzaai >> 

Vrijstelling op zand- en lössgrond

Om de grasmat te herstellen kunnen derogatiebedrijven op zand- en lössgronden percelen tot 31 augustus aanmelden en deze tot 15 september opnieuw inzaaien. Niet-derogatiebedrijven op deze grondsoort kunnen bij droogteschade vrijstelling aanvragen >>

Grasmengselkeuze

Kies bij graslandvernieuwing bewust voor een graszaadmengsel aan de hand van je gebruiksdoel. Is dat enkel maaien, maaien en beweiden? Zoek je extra structuur in het rantsoen, meer eiwit of moet je snel veel gras produceren?

  • Kies voor weiden en maaien mengsels met vooral tetraploïd en diploïd Engels raaigras (HAVERA 1 en HAVERA 4)
  • Maaipercelen zijn het meest productief met tetraploïd Engels raaigras (HAVERA 6)
  • Grasklaver geeft extra N-ruimte én eiwitopbrengst (HAVERA 5)
  • Structuurrijke grassen geven het rantsoen extra prik en smakelijkheid (HAVERA 7)
  • Kort (1 – 2 jaar) maximaal gras produceren doe je met Italiaans raaigras voedertype (HAVERA 2)

Selecteer je grasmengsel met onze keuzetool >> 

Graslandkruiden

Het najaar leent zich ook goed voor de inzaai van graslandkruiden. Diverse zuivelbedrijven stimuleren het gebruik van kruidenrijk grasland en ook vanuit het Europees landbouwbeleid zal extra stimulering komen. Graslandkruiden meezaaien op je schraalste/ natste percelen of in de randen levert extra smakelijk en gezond ruwvoer op, zonder dat je productie inlevert. Lees hier meer over graslandkruiden >>