Om veehouders een tool te geven om bij te sturen in het rantsoen, ontwikkelden Limagrain en De Samenwerking de grasmeetservice. Deelnemers leveren eens per twee weken een vers gras monster in. ’s Ochtends van het land gehaald, betekent begin van de middag de resultaten van de analyse ontvangen via WhatsApp. De resultaten zijn dus meteen toe te passen in het bijsturen van het rantsoen.

Meer rendement uit de ruwvoerteelt

Eiwit van eigen land benutten in het rantsoen is een hot item. Steeds meer veehouders kiezen voor het inzetten van precisiegrasteelt om meer rendement uit grasland te halen. De nieuwe grasmeetservice van Limagrain en De Samenwerking sluit daar perfect bij aan. Eerste ervaringen leren dat de veehouder kort op de bal kan spelen door bij te sturen in eiwitgehalte en energie in het rantsoen. Met ruim honderd deelnemers binnen drie weken van de start van de service, is het concept een groot succes te noemen.

Grip op gras met de grasmeetservice

Een vers gras monster wordt in de ochtend van het land gehaald en bij De Samenwerking geanalyseerd. In het mobiele LG-lab wordt het gras door een hakselaar gehaald en op een petrischaaltje gelegd. Een NIR-sensor meet de kwaliteit van het gras. Deze analyse duurt 8 seconden en wordt drie keer herhaald om een duidelijk en genuanceerd beeld te krijgen van de graskwaliteit. De gemiddeldes van de drie metingen van de gehaltes droge stof, VEM, celwanden, eiwit, suiker, NDF en ruw as worden meteen via WhatsApp naar de melkveehouder gestuurd.

Maximaal profijt van eiwit van eigen land

De resultaten van de grasmeetservice kunnen helpen bij het bepalen van het ideale maaimoment en maken ook inzichtelijk wat het effect is van een bepaalde bemesting op de samenstelling van het gras. ‘Met de grasmeetservice geven we de veehouder meer tools in graslandkwaliteit’, vertelt ruwvoerspecialist Antoon Verhoeven. ‘Door specifieke plaatsen te gaan testen, zie je precies de kwaliteit van het perceel en welk management je moet toepassen, herinzaai of doorzaai’.

Neem voor meer info of advies contact op met de LG ruwvoerspecialist in je regio:

Ruwvoerspecialisten

Picture

Fred Lugthart

Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht

T. 06 - 10 18 98 54
E. fred.lugthart@limagrain.nl
Picture

Ludwig Oevermans

Groningen, Overijssel, Drenthe, Gelderland

T. 06 - 12 14 22 33
E. ludwig.oevermans@limagrain.nl
Picture

Joost van Nostrum

Oost-Brabant, Limburg

T. 06 - 12 95 94 44 
E. joost-van.nostrum@limagrain.nl
Picture

Antoon Verhoeven

Zeeland, Zuid-Holland, West-Brabant

T. 06 - 23 30 88 04
E. antoon.verhoeven@limagrain.nl