Nu de temperatuur eindelijk meewerkt barst de grasgroei los. Een goed moment om jezelf op de hoogte te brengen van de kwaliteit van je graszode, zodat je grasseizoen 2018 goed kunt starten.

Aandeel goede grassen

Loop dus eens door je percelen en beoordeel de staat van de zode kritisch: wat is het aandeel goede grassen tegenover onkruiden, open plekken en ongewenste grassen? Is het aandeel goede grassen lager dan 80%, dan zal de kwaliteit van het gras in 2018 tegenvallen.

Percelen met 60 tot 80% goede grassen en/of veel open plekken kan je direct na de 1e snede, als de weersomstandigheden meewerken, een oppepper geven middels doorzaaien. Doorzaaien verhoogt het aandeel goede grassen en brengt de nieuwste genetica in de zode.

Gebruik voor doorzaai een speciaal grasmengsel van 100% tetraploïd Engels raaigras, zoals LG HAVERA 3. Dit gras kiemt sneller en vestigt zich agressief tussen het bestaande gras. Lees hier meer over grasland doorzaaien >>

Vernieuwen en wisselteelt

Bij minder dan 60% goede grassen of meer dan 20% kweek, is de zode feitelijk niet te redden. Wisselteelt met mais kan dan een rendabele optie zijn. De oude zode levert veel N aan de maisteelt, zodat deze nauwelijks bemest hoeft te worden. Die plaatsingsruimte levert weer extra rendement op hoogproductief grasland.

Werk de oude zode zo snel mogelijk onder, zodat de vertering kan starten. Begin mei nog een snede gras oogsten is ook mogelijk. Zaai dan een ultravroeg maisras als volgteelt. Deze rassen kunnen in een korte tijd toch een mooie voederwaarde-opbrengst realiseren. Bekijk ultravroege maisrassen >>

gras scheuren