Groenbemesters hebben een prominente plek in het bouwplan van Bert Rijk. Hij teelt ze primair voor de doorworteling en aanvoer van organische stof. Bij de keuze van het mengsel gaat hij voor zeker. “Doublet Plus staat bij mij voor een geslaagde groenbemester.”

 Bert Rijk heeft een akkerbouwbedrijf met consumptieaardappelen, plantsjalotten, wintertarwe en suikerbieten; ook verhuurt hij land voor tulpenteelt.  Maar liefst 40% van zijn areaal wordt jaarlijks ingezaaid met het Doublet Plus-mengsel met resistente bladrammenas en zwaardherik. “Ik ben al fanatiek met groenbemesters sinds ik boer werd in 1982”, lacht Rijk.

Vroeger teelde hij vooral grasgroenbemesters maar een jaar of zes geleden ging hij op zoek naar een alternatief. “Gras ontwikkelt vrij traag en dan krijgt onkruid meer kans. Dus dan pak je de spuit.  En om opslag te voorkomen spoot ik het gras altijd dood. Maar dat ging me tegenstaan. Liever verbouwde ik een groenbemester zonder chemie”, beargumenteert hij zijn overstap. In overleg met zijn adviseur koos hij voor Doublet Plus van LG. Ook ervaringen van collega’s speelden mee bij zijn keuze.

Vroege gewassen

Rijk verbouwt zijn groenbemesters primair voor bodemverbetering. “Ik vind een goede doorworteling belangrijk”, vertelt Bert. “En de groenbemester moet ook veel organische stof achterlaten. Dat is goed voor het bodemleven en de bewerkbaarheid.” Rijk laat niets aan het toeval over voor een geslaagde groenbemester. Zo kiest hij bewust voor een hoog aandeel vroege gewassen in zijn bouwplan. De groenbemester komt na de tulpen, sjalotten en een deel van de wintertarwe.

“Door de vroege oogst van die gewassen kan ik ook wachten met zaaien tot een gunstig moment”, verklaart Rijk. “Maar in de praktijk zitten alle groenbemesters begin augustus in de grond. Doublet Plus slaat makkelijk aan en dan ontwikkelt de groenbemester zich vlot.  En door de goede onkruid-onderdrukking kan ik de veldspuit laten staan.”

Aaltjespreventie

Door de vroege teelt kan Rijk de groenbemester half oktober meestal onder goede omstandigheden klepelen. “Doublet Plus geeft veel groene massa en die kan dan nog wat verteren voordat ik begin november ga ploegen”, verklaart Rijk. Behalve bodemverbetering is ook de aaltjesbestrijdende werking een argument geweest voor zijn keuze voor Doublet Plus. “Het is niet de hoofdzaak, maar het speelt wel degelijk mee”, zegt Rijk. “Ik zie het als een preventieve maatregel. Met uitzondering van een paar plekjes AM heb ik geen aaltjesproblemen op mijn kavels en dat wil ik graag zo houden.”

Lees hier meer over Doublet Plus >>