Dat groenbemesters een grote rol kunnen spelen in bodemweerbaarheid is bewezen, maar feitelijk is nog veel onbekend over wat zich precies afspeelt in de bodem. ‘Er worden veel effecten aan groenbemesters en mengsels toegedicht zonder feitelijke onderbouwing. Ik adviseer telers bij hun bouwplankeuzes toch vooral af te gaan op de feiten.’ 

‘Bij een weloverwogen groenbemesterkeuze moet je per perceel rekening houden met de situatie in de bodem, de volgteelt, mineralen, insecten, bodemstructuur, organische stof en de aaltjessituatie. Je moet altijd beginnen met het primaire teeltdoel van je groenbemester: is dat aaltjesbeheersing, onderdrukking pathogene bodemschimmels of organische stof aanvoer en nutriëntenvastlegging?’ 

Aaltjesvermeerdering

‘Kijk sowieso goed naar het effect van je groenbemester op de verschillende soorten schadelijke aaltjes. Ook bij mengsels van groenbemesters: een uitgebreid mengsel met daarin 1 of meerdere waardplanten kan een fors aaltjesprobleem opleveren, zo weten we uit onderzoek door WUR. Ongeacht eventuele stimulering van het bodemleven. Zorg dus dat je weet wat je zaait en maak een weloverwogen keuze.’ 

Peter-Jan Jongenelen, Joordens Zaden

Afbeelding: Verloop besmetting P. penetrans bij verschillende scenario's (links); Sterke vermeerdering van P. penetrans op mais, ook in mengteelt met de sterk penetrans-reducerende tagetes en Japanse haver (rechts) (Bron: WUR)