Onder impuls van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft het gebruik van groenbemestermengsels in Nederland een vlucht genomen. Mengsels hebben een hogere slagingskans en kunnen in potentie wat meer biomassa produceren dan een enkelvoudige groenbemester. Er zijn echter ook potentiële risico’s op het vlak van aaltjesvermeerdering.

Zorg daarom dat je, zeker bij mogelijke probleemaaltjes in het perceel, goed weet welke gewassen er in een groenbemestermengsel zitten! Slechts één waardplant in een mengsel kan al grote aaltjesvermeerdering geven, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Veelgezaaide waardplanten

  • Klaver, wikken, Ethiopische mosterd en tillage rammenas vermeerderen bietencysteaaltjes
  • Klaver, wikken, boekweit, gele-, bruine- en Ethiopische mosterd vermeerderen M. chitwoodi
  • Mosterd, klaver, wikken, luzerne en niger vermeerderen stengelaaltjes

Vanwege het risico op aaltjesvermeerdering bestaan de LG Greencover mengsels uit een hoofdcomponent van 97% en een mengcomponent van 3%. Een meer biodivers en toch aaltjesresistent mengsel is LG NEMAREDUX. Spelen aaltjes geen rol, dan voer je met LG ORGAMAX maximaal organische stof aan.

Bekijk hier alle LG Greencover groenbemesters >>