Biodiversiteit, we kunnen er in de moderne landbouw niet omheen. Nederlandse telers zijn al bijzonder duurzaam en milieuvriendelijk bezig, maar het moet nóg beter. Stimulering van de biodiversiteit zal in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een belangrijke factor worden.

Vanzelfsprekend leveren groenbemesters een grote bijdrage aan de biodiversiteit. Zowel onder als boven de grond vergroten groenbemesters de soortenrijkdom.

Onder de grond

Groenbemesters in symbiose met het bodemleven. Hun wortelexudaten voeden en stimuleren micro-organismen in de bodem zodat de bodemweerbaarheid vergroot. Er zijn nog geen wetenschappelijke cijfers over eventuele verschillen tussen groenbemesters of mengsels op dit vlak. Wel is duidelijk dat schadelijke aaltjes fors kunnen vermeerderen op groenbemesters, met alle gevolgen van dien.

Veilige mengsels

Zelfs een klein aandeel waardplanten in een groenbemestermengsels kan schadelijke aaltjes sterk vermeerderen, blijkt uit onderzoek van WUR. LG kiest voor mengsels van 2 tot maximaal 4 soorten, die perfect zijn af te stemmen op mogelijke aaltjesproblemen. Zo stimuleer je de bodemweerbaarheid zonder risico op aaltjesvermeerdering.

Boven de grond

Bovengronds vormen groenbemesters een leefomgeving voor tal van insecten, vogels en klein wild. Bloeiende gele mosterd, bladrammenas en facelia is een voedselbron voor tal van nuttige insecten. Japanse haver en zonnebloemen, beiden vorstgevoelig, laat je overwinteren als voeding voor akkervogels. Ook dragen bloeiende groenbemesters sterk bij aan het imago van de landbouw.

Afbeelding: Doublet PLUS, NEMAREDUX en ORGAMAX (van links naar rechts)

Nieuw: zonnebloemen

Per 2019 zijn zonnebloemen toegelaten als groenbemester in het ecologisch aandachtsgebied. Ze zijn de hoofdcomponent in LG ORGAMAX, gemengd met gele mosterd en Japanse haver. De voordelen: prachtige bloei, een enorme organische stof aanvoer en sterke vorstgevoeligheid.