De termijnmarkten voor tarwe zitten in de lift en ook de trend is positief. Voor akkerbouwers die nog ruimte hebben in bouwplan 2021 biedt dit perspectief op een rendabele teelt van zomertarwe.

Na half januari heeft zomertarwe de voorkeur tegenover wintertarwe. Zaaien van zomertarwe kan tot medio april. Zaai zodra de grond het toelaat zo’n 3 keer het duizendkorrelgewicht per hectare. Voor een  goede opbrengst is het streven 250 tot 275 planten per m2. Verhoog de zaadhoeveelheid bij minder goede zaaiomstandigheden en late zaai met 15 tot 30 kg per hectare.

Rendement

Naast een voldoende hoge graanprijs en korrelopbrengst zijn de teeltkosten van grote invloed op het rendement. In de veredeling van tarwe wordt bij LG dan ook ingezet op continue verbetering van gezondheid (ziekteresistenties) en oogstzekerheid (stevigheid) van de rassen. De zomertarwe Nobless laat dit zien, met hoge opbrengsten in de proeven zonder ziektebestrijding en ook op lichte grond.

Bekijk de rasinformatie van Nobless zomertarwe >>