Groenbemesters worden gezaaid na de oogst van het hoofdgewas. Belangrijk bij de keuze van een groenbemester is het beoogde doel van de teelt; voor het bestrijden van schadelijke aaltjes zijn Japanse haver en gele mosterd een geschikte groenbemester. Bij late inzaai geven beide gewassen een vlotte groei, goede grondbedekking en diepe doorworteling.

Late groenbemesters: Japanse haver en gele mosterd

De inzaai van late groenbemesters vindt plaats tot eind september. Japanse haver en gele mosterd hebben bij dit zaaitijdstip beide een explosieve ontwikkeling en diepe beworteling. De gewassen zijn effectief tegen schadelijke aaltjes: Silke Japanse haver tegen het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans en Saloon PLUS gele mosterd tegen het bietencysteaaltje. Ook de zaaizaadhoeveelheid verschilt: gele mosterd 20-25 kg/ha en Japanse haver 70 kg/ha.

De voordelen van gele mosterd

  • Bestrijding BCA: 70-90% populatieverkleining (gewenst in rotaties met bieten en koolzaad)
  • Productie effectieve organische stof 900 kg/ha
  • In korte tijd een zeer diepe beworteling
  • Wintert gemakkelijk uit
  • Relatief goedkope teelt

De voordelen van Japanse haver

  • Bestrijding Pp: belangrijk in rotaties met voornamelijk ui en cichorei, ook in rotaties met aardappelen, maïs en luzerne
  • Hoge effectieve organische stof productie (1500 kg/ha)
  • Zeer hoge slagingskans op alle grondsoorten
  • Wintert gemakkelijk uit
  • Bevordert structuur door intensieve beworteling, dat komt ten gunste aan het volggewas