De teelt van eiwit- en energierijke gewassen die als krachtvoer dienen zit duidelijk in de lift. Steeds meer veehouders ervaren de voordelen van krachtvoerteelt op eigen land of in samenwerking met telers in de regio.

Na sinds het jaar 2000 bijna volledig verdwenen van de Nederlandse akkers, keerden krachtvoerteelten onder impuls van het nieuwe GLB in 2014 terug bij veehouders die een 3e gewas moesten telen. Praktijkervaringen en onderzoeken bewezen sindsdien dat voederbieten en veldbonen zeer geschikte krachtvoervervangers zijn.

Goede ervaringen

Veel veehouders die met krachtvoerteelt startten vanwege de regelgeving, werden positief verrast door de resultaten. Smakelijke voederbieten verhogen de voer- en energieopname van het vee, met meer melkvet en -eiwit en een hoger voersaldo als gevolg. Teelt, oogst en verwerking vormen met de huidige mechanisatie bovendien geen belemmering meer. Op extensieve bedrijven of in samenwerking met akkerbouwers hebben veldbonen, in winter- of zomerteelt, zich bewezen als hoogwaardige bron van zetmeel en eiwit.

Lees praktijkervaringen met veldbonen > en voederbieten >

Prijzen van grondstoffen kunnen sterk fluctueren en de grondstoffenhonger van onder meer China neemt enorm toe. De teelt van krachtvoervervangers op eigen grond of in de regio maakt je als veehouder minder afhankelijk van deze externe inputs en kan je voerkosten verlagen.

GLB en eiwitstrategie

Nationaal en Europees beleid maken de weg vrij voor een verdere groei van het areaal veldbonen en voederbieten. Zo stelt Nederland in de Nationale Eiwitstrategie als doel de teelt van eiwitrijke vlinderbloemigen te stimuleren tot maar liefst 100.000 hectare in 2030. In het GLB dat in 2023 ingaat, kunnen telers naast een basispremie via eco-regelingen extra hectarepremie ontvangen. Eiwitteelt zoals de veldboon is een voorbeeld van een praktisch toepasbare eco-regeling.

Samenwerking

Een andere ontwikkeling is dat veehouders en akkerbouwers elkaar weer vinden in samenwerking. Voor beide partijen zijn veel voordelen te behalen. Bijvoorbeeld een akkerbouwer die naast zijn suikerbieten enkele hectares voederbieten teelt voor een veehouder, die daarvoor grond uitruilt voor bijvoorbeeld aardappelen. Dergelijke samenwerkingsverbanden geven een solide basis voor een toekomstbestendige landbouw in Nederland.  

Rendement stijgt

Qua mogelijkheden, beleid en kansen ligt de weg dus vrij voor een volledige terugkeer van voederbieten en veldbonen in met melkveerantsoen. Ondertussen werken we in de veredeling hard aan nieuwe rassen met hogere opbrengstpotenties en sterkere ziekteresistenties, terwijl groeiende teeltervaring ook zorgt voor stijgende opbrengsten en rendementen.

Meer weten over krachtvoerteelten?