Melkveehouder Evert Overeem uit Eemnes doet mee aan een proef met het telen van kruidenrijk grasland. Het in het najaar van 2019 ingezaaide kruidenmengsel doet het goed, maar doorzaaien blijkt tot dusver geen succes. Het goed managen van kruidenrijk grasland vraagt volgens Overeem speciale aandacht.

De proef waar Overeem aan meedoet bestaat deels uit inzaai en doorzaai van kruiden. Hij heeft 9 van zijn in totaal 45 hectare in gebruik als kruidenrijk grasland. Het doorzaaien is volgens de melkveehouder helemaal mislukt. De concurrentiepositie van kruiden ten opzichte van grasland is cruciaal voor het succes van doorzaaien. Bij Overeem won het gras, en dat kwam volgens hem niet alleen door droogte.

Kruiden in wisselteelt

Overeem heeft de kruidenproef met LG Graslandkruiden toegepast op beheersgebied met uitgesteld maaien. “Dat wordt helemaal niet bemest in het voorjaar. We hebben hier klei op veen en het is wel wat zurig, daarom moet je het wel wat bekalken,” vertelt Overeem. Verder is het belangrijk om het aanwenden van dierlijke mest tot een minimum te beperken en geen kunstmest te gebruiken.

De veehouder in Eemnes zou graag ook in de toekomst structureel een deel van zijn grasland inzaaien met kruidenmengsels. “Ik zou dit dan doen in wisselteelt, zo’n 10-20% aandeel in het grasland.” Afgelopen jaar bleek het perceel dat met een kruidenmengsel is ingezaaid iets beter bestand tegen de droogte. “Maar de groei was er wel uit. Doordat de kruiden nog niet lang stonden, waren ze nog niet heel diepgeworteld.” De droogtebestendigheid neemt als het goed is dus toe.

Goed voor bodem en biodiversiteit

De veehouder staat er versteld van hoe snel de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid een oppepper krijgen van de kruiden. “Toen ik vorig jaar door het kruidenrijk grasland liep hoorde je het echt gonzen van de insecten. En ik zie dat de vogels er ook graag foerageren.” Dit laatste is niet verwonderlijk, want ook het aantal wormen is volgens hem sterk toegenomen.

Lees hier meer over kruidenrijk grasland >>

Wat natter inkuilen

Het kruidenrijke mengsel maait Overeem met een maaier met kneuzer. Hij schudt het niet om bladverlies van kruiden te voorkomen. Dit jaar is hij van plan om wat natter in te kuilen en ook minder hoog te maaien. “Ik heb ook geprobeerd het wat meer als hooi in de baal te doen, maar dat werkte niet echt. Bepaalde soorten zoals zuring worden toch wat ‘stokkig’ wat ten koste gaat van de smakelijkheid.”

Extra mineralen

Zijn doel is om kruidenrijk gras tot een hoogwaardig product te maken dat hij graag aan zijn koeien voorzet als aanvulling op het kuilvoer. Vooral voor jongvee en de droge koeien, naast het feit dat hij die op een armer rantsoen zet, vindt hij ook de extra mineralen voor deze groep belangrijk. “Ik hoop op minder opstartproblemen bij de koeien. Maar van een direct effect op de gezondheid van het vee kan ik nog weinig merken.”

Bekijk ook de video van DLV Advies over de proef bij Overeem: